Meny

Förbundsmöte 2022

Plats: Via den digitala plattformen EasyMeet
När: 12 mars 2022
Kategori: Förbundet

Datum 12 mars klockan 10.00


Relaterade dokument

  • Fullmakt – skickas in till kansli@scf.se senast 2 mars
  • Årsberättelse och förvaltningsberättelse har skickats ut via e-post till föreningar och distriktsförbund den 31 januari respektive den 20 februari.

Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive distrikt (DCF) utsedda genom beslut av DCF-möte samt ombud för medlemsföreningarna utsedda genom beslut i föreningen. DCF-ombud får inte företräda mer än föreningarna inom eget DCF och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. DCF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. (SCF stadgar 2 Kap 3§)


Datum att hålla koll på

1 december 2021 – Motioner och förslag på ärenden (det är enbart DCF och IF som kan skicka in en motion ej enskild medlem) att behandla vid förbundsmötet ska vara SCF Styrelse tillhanda. Motionerna skall vara SCF:s kansli tillhanda senast 1 december och de kan skickas in till förbundets officiella epost kansli@scf.se eller via post (Svenska Cykelförbundet, Box 11016,
100 61 Stockholm)
och då skall brevet vara förbundet tillhanda senast 1 december.

15 januari 2022 – Förslag på personer för valen till förtroendeposter ska vara Valberedningen tillhanda. Enligt 2 kap. 6 § punkterna 11-16

31 januari 2022 – Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, motioner och styrelsens förslag skickas ut till föreningar och distrikt

1 februari 2022 – Valberedningens förslag till DCF och IF beträffande varje val samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som föreslagits till valberedningen

10 februari 2022 – Kallelse och föredragningslista skickas till DCF och IF

15 februari 2022 – Förslag från på personer för val till valberedning ska vara verksamhets revisorn tillhanda. 

20 februari 2022 – Förvaltningsberättelse skickas ut till föreningar och distrikt

Mars 2022 – Verksamhets revisorn föreslår ordförande och ledamöter till valberedningen i skrivelse till SDF och IF senast 10 dagar innan förbundsmötet

2 mars 2022 – senast 10 dagar före förbundsmöte skall deltagaranmälan och fullmakter vara SCF:s kansli tillhanda.

12 mars 2022 – Förbundsmöte via den digitala plattformen EasyMeet