Meny

Förbundsmöte 2021

Plats: Digitalt förbundsmöte via plattformen Easymeet
När: 13 - 13 mars 2021
Sista anmälningsdag: 03 mars, 2021
Kategori: Förbundet

Med anledning av den fortsatta pandemi så sker Svenska Cykelförbundets 118:e Förbundsmöte digitalt via plattformen EasyMeet lördagen den 13 mars klockan 10.00.


Relaterade dokument

  • Fullmakt – skickas in till kansli@scf.se senast 3 mars februari
  • Årsberättelse och förvaltningsberättelse har skickats ut via e-post till föreningar och distriktsförbund den 31 januari respektive den 20 februari.

Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive distrikt (DCF) utsedda genom beslut av DCF-möte samt ombud för medlemsföreningarna utsedda genom beslut i föreningen. DCF-ombud får inte företräda mer än föreningarna inom eget DCF och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. DCF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. (SCF stadgar 2 Kap 3§)


Datum att hålla koll på

1 december 2020  – Motioner och förslag på ärenden att behandla vid förbundsmötet ska vara SCF Styrelse tillhanda.

15 januari 2021 – Förslag på personer för valen till förtroendeposter ska vara Valberedningen tillhanda. 

31 januari 2021 – Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, motioner och styrelsens förslag skickas ut till föreningar och distrikt

15 februari 2021 – Förslag från på personer för val till valberedning ska vara verksamhetsrevisorn tillhanda. Läs mer här (länk kommer senare).

20 februari 2021 – Förvaltningsberättelse skickas ut till föreningar och distrikt

3 mars 2021 – Sista dag för deltagaranmälan och fullmakter till SCF kansli.

13 mars 2021 – Förbundsmöte