Förbundsmöte 2019

Plats: Arken (PostNords huvudkontor), Terminalvägen 24, Solna
När: 10 mars 2019
Sista anmälningsdag: 28 februari, 2019
Kategori: Förbundet

Vi hälsar alla SCF-anslutna föreningar och distriktsförbund välkomna till Svenska Cykelförbundets 116:e Förbundsmöte, som äger rum söndagen den 10 mars 2019 kl. 10.00 i PostNords huvudkontor (Arken), Terminalvägen 24, Solna

Efter det formella förbundsmötet har vi satt av tid för en frågestund. SCF styrelse kommer även att informera om den nya instegsklubbben ”SweCycling Club” och presentera tankar kring sanktionering av tävlingar och cykelarrangemang.


Relaterade dokument

  • Fullmakt – skickas in till kansli@scf.se senast 28 februari
  • Årsberättelse och förvaltningsberättelse har skickats ut via e-post till föreningar och distriktsförbund den 31 januari respektive den 20 februari.

Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive distrikt (DCF) utsedda genom beslut av DCF-möte samt ombud för medlemsföreningarna utsedda genom beslut i föreningen. DCF-ombud får inte företräda mer än föreningarna inom eget DCF och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. DCF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. (SCF stadgar 2 Kap 3§)


Datum att hålla koll på

1 december 2018  – motioner och förslag på ärenden att behandla vid förbundsmötet ska vara SCF Styrelse tillhanda.

15 januari 2019 – Förslag på personer för valen till förtroendeposter ska vara Valberedningen tillhanda. Kontakta Valberedningen

15 februari 2019 – Förslag från på personer för val till valberedning ska vara vara verksamhetsrevisorn tillhanda. Läs mer här. 

31 januari 2019 – Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, motioner och styrelsens förslag skickas ut till föreningar och distrikt

20 februari 2019 – Förvaltningsberättelse skickas ut till föreningar och distrikt

28 februari 2019 – Sista dag för deltagaranmälan och fullmakter till SCF kansli.

10 mars 2019 – Förbundsmöte