Alla grenar

Vad är SWE Cup

SWE Cup är en cup för Elit och Junior. Det har varit grundtanken från början när cupen startades. SWE Cup skall vara en tävling för Sveriges bästa cyklister i respektive gren. Det ska också finnas tydliga utvecklingssteg med ökning av svårighetsgrad i tävlandet, från PostNordtrampet for Kids till distriktstävlingar och upp till världscuper och internationella mästerskap.

I Sverige har vi bara på några år gått från att arrangera två UCI-kategoriserade tävlingar till nio UCI-arrangemang i år. En fantastiskt utveckling som innebär möjligheter att ta viktiga UCI-poäng på hemmaplan. Svenska Cykelförbundets egna tävlingar – i år är de 13 stycken SM-arrangemang, 29 SWE Cup-tävlingar i 7 grenar – plus de nämnda internationella UCI-tävlingarna kräver en viss mängd centrala resurser.  För att en arrangörsförening ska ta på sig att genomföra ”förbundets tävlingar” ska arrangören, oavsett gren, kunna förvänta sig samma stöttning från förbundet centralt. Stöttningen innebär bland annat personal på plats (t.ex. kommissarier), materiel, prispengar, medaljer, pokaler och ledartröjor.

För att tydliggöra vad SWE Cup är: Målet är på sikt att kunna få till sponsrade cuper för Elit, Ungdom och Masters i alla grenar, vilket i sin tur kan generera resurser för en utvecklad verksamhet. Men Svenska Cykelförbundet ställer sig inte bakom cupverksamhet för barn under 12 år. Barns tävlande ska vara på barnens villkor, och SCF har valt att följa Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn och ungdomsidrott. En inriktning som har som målsättning  att gynna ett livslångt idrottande, vilket vi inom cykel har fantastiska förutsättningar för.

Läs gärna mer om detta viktiga ämne här

Det är också viktigt att cuperna blir ett steg i utvecklingstrappan, där de rikstäckande cuperna blir slutmålet. Man skulle kunna tänka sig distriktscuper som synkas med deltävlingar i SWE Cup så att ungdomar och nationella idoler möts på samma banor flera gånger under en säsong.

Varför har SCF inte kommunicerat ut detta bättre?
Vi har helt enkelt inte räckt till. På Svenska Cykelförbundets kansli arbetar fem personer + en på halvtid som sköter ekonomin. Utöver det har vi ute i verksamheten arvoderade förbundskaptener och kommissarier, tidtagare, målkameraskötare med flera. Men Svenska Cykelförbundet består även av alla de ideella krafterna som gör det möjligt för Sveriges cyklister att tävla på hemmaplan. Tävlingsledare, funktionärer, distrikt, styrelsemedlemmar och föreningskanslister är bara några av alla de som jobbar för cykelsporten. Idrott måste bygga på ideella krafter om den ska överleva

Alla som på något vis engagerar sig i svensk tävlingscykling och någon av dess sju grenar sitter på enorma kunskaper, kontakter och bra idéer om hur Cykelsverige ska fungera. Om vi lyckas utnyttja dessa krafter på rätt sätt, t.ex. genom fungerande grengrupper, kommer vi att kunna ta tillvara på det stora intresse som just nu finns för cykelsporten, som vi läser om i media och som vi märker av inte minst genom ett stort intresse för att starta cykelföreningar och bli medlemmar i SCF.

”Förbundet”, dvs alla nämnda och fler därtill, jobbar hårt för att organisera cykelsverige så att vi blir ett specialförbund som hänger med i utvecklingen, får resurser i form av sponsorer och samarbetspartners med enda syfte att tillgodose alla behov som finns i verksamheten.

Vi gör vårt bästa för att alla små steg framåt ska gå i rätt riktning!