Alla grenar

Utbildningar

Vi vill utveckla Cykelsverige och söker alltid engagerade personer som vill utbilda sig till tränare, ledare, kommissarie och tävlingsledare, mekaniker, massör – ja alla funktioner som behövs för att cykelsporten ska kunna växa!

Svenska Cykelförbundets utbildningar genomförs på olika sätt beroende på syftet med utbildningen.

Det finns STEG-utbildningar på olika nivåer med eller utan behörighetskrav för deltagande och som byggs på allteftersom med vidareutbildning från distriktsnivå till riksnivå. Exempel på Steg-utbildningar är tävlingsledare, tränare, mekaniker och massör.

LICENS-utbildning krävs för att få formell behörighet för olika funktionärsroller i tävlingssammanhang, detta för att säkerställa att tävlingen genomförs på ett säkert sätt och säkerställa den sportsliga rättvisan. Licensutbildningar genomförs av SCF:s utbildningskommitté i samverkan med kommissariekommittén. På internationell nivå genomför också UCI utbildningar.

Exempel på licensutbildningar är kommissarie, team manager, internationell fordonsförare och mekaniker. För kommissarier gäller dessutom deltagande i fortbildningar för att bibehålla licensen.

ÖVRIGA utbildningar som genomförs alternativt planeras att genomföras:

  • Ungdomsledare
  • Resultathantering
  • Fordonsförare (Bil, MC)
  • Säkerhetsvakt
  • Kameraskötare
  • Radioskötare
  • Servicekurs (webbaserad)

Utbildningar

Hittar du inte den kurs du söker? Kontakta Bo Lövstrand, tfn: 0739-922900 eller Roger Johnsson, tfn: 070 541 01 44.