Alla grenar

Kommissarieutbildningar Våren 2017

Vi vill ha fler kommissarier till våra tävlingar! I januari och februari genomförs tre grundkurser för att bli kommissarie samt tre fortbildningstillfällen. Deltagande på fortbildningen är obligatorisk minst vartannat år, men vi ser gärna att man deltar varje år om man har möjlighet.

Anmäl ditt intresse till GRUNDKURS genom ett mejl till kommissarie@live.se eller via utbildningsmodulen senast den 10 januari.

Du som är aktuell för FORTBILDNING gör din anmälan via länken här (du har även fått mejl om detta).

28-29 januari i Örebro

Grundkurs kommissarie Landsväg/MTB/CX

3-5 februari i Odense, Danmark

Grundkurs kommissarie Bancykel (Genomförs i samband med nordiska mästerskapen. Kursen hålls på engelska för deltagare från Norden)

11-12 februari, Jönköping

Grundkurs kommissarie Landsväg/MTB/CX

18 mars i Halmstad

Fortbildningskurs

19 mars i Örebro

Fortbildningskurs

26 mars i Umeå

Fortbildningskurs

Detta krävs för att bli kommissarie

För att bli kommissarie på grundnivå (nivå D) ska du genomgå en utbildning som består av både teori och praktik. Du utbildas i en eller två av disciplinerna som finns inom Svenska Cykelförbundet. Blir du godkänd på grundkursen får du en licens som gäller i två år. För att licensen ska fortsätta gälla, måste du delta på fortbildningskurs minst vartannat år samt genomföra minst ett kommissarieuppdrag de senaste två åren. Du kan inneha kommissarielicens som längst till och med det år du fyller 70 år.

För att bli uppgraderad från nivå D nivå C krävs att du går en kurs under ett mästerskap eller ett större etapplopp. Denna kurs innehåller många praktiska moment.
Uppgradering från nivå C till B och A baseras på erfarenhet och en bedömning av duglighet som kommissarie.

För att bli UCI Elite National och UCI International krävs att du deltagit och blivit godkänd på kurs som anordnas av UCI.

Läs intervju med en av SCF kommissarier, Kristofer Nennestam