Skövde CK, ungdomsförening december 2015

Berätta kort om Skövde CK!
Skövde Cykelklubb är en av Skaraborgs största cykelklubbar med anor så långt tillbaka som till 1920-talet. Skövde CK har en bred verksamhet, men MTB är den gren som växer snabbast med en allt större ungdomsverksamhet. Skövde CK har också genom åren fostrat storstjärnor som Erik Jungåker. Framtiden ser mycket ljus ut, vi har ett nystartat elitlag inför 2016 som driver hela klubben framåt. Vi har också en nystartad ungdomssektion som fylls på med nya ungdomsledare.

Vi vill att Skövde CK skall ha en social atmosfär, där alla känner sig välkomna. Vi vill också hela tiden utveckla verksamheten med nya spännande arrangemang, som PostNordtrampet for Kids, mörkerträningar och tomtecykling.

Hur många medlemmar har ni?
Vi har över 300 medlemmar totalt, varav cirka 80 är registrerade ungdomar. Av dessa är det omkring 45 stycken som deltar på träningarna. Föreningen växer stadigt med nya medlemmar, både ungdomar och vuxna.

Berätta om ert smartaste tips för att rekrytera nya ungdomar till er verksamhet
Genomföra en ungdomsverksamhet som har ”här och nu” känsla, men som också är utmanande för alla ungdomar oavsett nivå och ambition. Skapa lite annorlunda arrangemang på lite udda platser, gärna tillsammans med andra intressenter och föreningar. Nytänkande är bra.

Vad är det som gör att ungdomarna tycker det är så kul att vara med i just er förening?
Vi i Skövde CK har engagerade ungdomsledare som inte bara är duktiga tränare utan också väldigt sociala. Vi söker hela tiden efter aktiviteter som gör att mtb-cyklingen upplevs så rolig som den faktiskt är. De barn/ungdomar som har tävlingsambitioner ges möjlighet att utveckas och de barn/ungdomar som är med bara för att det är skoj är precis lika välkomna. Alla skall känna att de har lika värde. Vi har också genomfört ett antal arrangemang förutom träningen. Posttrampet for Kids, Cykelvasan för barn och ett antal träningar tillsammans med övriga Skaraborgsföreningar. Både dagskörningar och mörkerkörningar med pannlampa är väldigt uppskattade bland ungdomarna. Under våren 2016 planerar vi just nu ett träningsläger för hela klubben i Åhus. Ett samarbete har startats med CKC4 och ev Kristianstads CK som kommer att agera guider åt oss.

SKövde CK, SCF ungdsomsförening

Hur utvecklar ni era ungdomsledare till att bli ännu bättre på vad de gör och tycka att det är kul att träna era härliga ungdomar?
Vi ungdomsledare har en öppen dialog och ett bra samarbete. Alla ungdomsledares ideer är lika mycket värda. Vi drar nytta av varandras styrkor och erfarenheter, alla ledare skall känna sig involverade och delaktiga i ungdomsverksamheten. Vi har inför 2016 kontaktat SISU idrottsutbildarna och startat upp ett samarbete. En av lärgrupperna berör den nystartade ungdomssektionen. SISU hjälper oss med utbildningar och utbildningsmaterial och möjlighet att söka medel till vår verksamhet. Vi kommer att delta i SCF s utbildning i Skövde i januari 2016. Elitlaget är involverat i ungdomsträningen och bidrar med förslag och visar olika övningar.

Berätta hur ett träningspass tillsammans med ungdomarna kan gå till.
Vi har delat upp ungdomarna i fyra grupper efter färdighet. Grupperna tränar på olika slingor som passar ungdomarnas tekniknivå. Men det händer också att samtliga ungdomar tränar samma övningar för att stärka gemenskapen. En styrka eftersom ungdomarna flyttas i grupperna när förmågan höjs. Sedan i höstas har också elitcyklisterna i teamet deltagit på ungdomsträningarna. Det har varit mycket positivt och det samarbetet kommer vi att utveckla ytterligare under 2016.

Berätta om en aktivitet ni gör i föreningen som sticker ut
Vi gör en hel del saker som sticker ut. Exempelvis arrangerade vi Posttrampet for Kids mitt i Skövde City i kyrkparken tillsammans med Skövde Cityförening, Sportson Skövde och Billingens ekonomiska förening. Detta samarbete föll mycket väl ut och det kommer vi att fortsätta med 2016. Vi kommer att träffa de andra intressenterna för att diskutera hur vi kan utveckla Posttrampet for Kids ytterligare. Läs om arrangemanget här.

Berätta om klubbens roligaste och galnaste cykelminne!
Det måste bli en träning i våras när antalet deltagare ökade med 100%. Organiserat kaos 🙂 !

Om er förening styrde hela cykelförbundet för en dag, vad skulle ni göra då?
Arrangera uppvisningsrace på flera platser i Sverige med möjlighet för speciellt barn/ungdomar att prata och cykla med Sveriges cykelstjärnor, dessutom ges möjlighet att provcykla de ledande cykelmärkena.