MTB Täby, ungdomsförening juli 2015

Berätta kort om er förening och era framtidsvisioner!
MTB Täby startades 1996 och var under flera år en ganska liten förening med 30-40 medlemmar. De senaste åren har klubben vuxit mycket, framför allt på ungdomssidan och vuxna motionärer. Vi är en renodlad mountainbike-klubb, men har ett samarbete med grannklubben som saknar MTB men som cyklar landsväg istället.

traning20150623

Klubben har under de senaste åren vuxit mycket, men vi ser det inte som ett självändamål att växa utan vårt mål är att fortsätta att erbjuda en bred verksamhet för barn, ungdomar och vuxna som baseras på glädje för cykelsporten. Visionen är att alla våra medlemmar skall trivas och känna att ”den här föreningen vill jag vara en del utav”.

Hur många medlemmar har ni och hur många är ungdomar?
Vi har för närvarande knappt 400 medlemmar där ungefär en tredjedel är ungdomar.

Vilket är ert smartaste tips för att rekrytera nya ungdomar till er verksamhet!
Vi tror på att glada barn/ungdomar som tycker det är kul att cykla är de bästa ambassadörerna och därigenom tar med sig sina kompisar och kommer ner på en träning och provar. Vi erbjuder två provträningar för alla barn och ungdomar utan krav på medlemskap.

Vad är det som gör att ungdomarna tycker det är så kul att vara med i just er förening?
Framför allt tror vi på att det ska vara kul att cykla och jobbar hårt för att skapa en gemenskap bland våra barn och ungdomar. Vi har alltid haft en väldigt bra stämning i klubben vilket också uppskattas både av barnen och deras föräldrar. Vi försöker arrangera olika aktiviteter som stärker gemenskapen och som exempel kan nämnas vår uppstartsträff för tävlingsgruppen på våren, avslutningar på säsongen med korvgrillning och att vi har ett klubbtält där barnen/ungdomarna kan samlas när vi är ute och tävlar. Vi tror också att vår inriktning på bredd gör att alla barn/ungdomar känner sig välkomna oavsett ambitionsnivå. Vår målsättning är att försöka möta varje individ på deras nivå och ge dem möjlighet att utvecklas i deras egen takt och kunna erbjuda utmaningar så att de fortsätter att utvecklas.

20150606_113818

Hur utvecklar ni era ungdomsledare till att bli ännu bättre på vad de gör och tycka att det är kul att träna era härliga ungdomar?
Vi har ett nära samarbete mellan våra ungdomsledare där vi utbyter erfarenheter och planerar våra träningar och aktiviter. Vi lägger en övergripande plan för säsongen som sedan är vägledande. Vi stöttar även våra ledare med utbildningar via förbundet och SISU idrottsutbildningar, t.ex. GRU1 och GRU1b betalas av klubben.

En stor fördel med cykelsporten är att man kan hålla på väldigt länge i ålder. Det gör att man som ungdomsledare också kan få möjlighet till egen träning i klubben vilket också gör att man kan utvecklas själv som cyklist.

Berätta hur ett träningspass kan gå till i ungdomsgrupperna!
Vi har ett nivåindelat träningsupplägg där barnen/ungdomarna själva får vara vägledande i vilken grupp de ska träna med. Grundtanken är att vi ska träna på teknik och balans och variera övningarna på träningarna och succesivt öka svårighetsgraden. För de snabbare grupperna växlar vi ibland in backträning eller korta intervaller för att bygga styrka och uthållighet.

Ett uppskattat moment är att vi brukar ha någon lekbetonad avslutning som t.ex. cykelkull, evighetsstafett, intervallstart där de för dagen snabbaste ungdomarna får starta sist och försöka jaga ikapp de övriga. Viktigt är att försöka se varje individ och uppmuntra deras framsteg, att någon klarar en svår passage för första gången ska ge lika stor uppmuntran som en pallplacering på en tävling.

Berätta om en aktivitet ni gör i föreningen som verkligen sticker ut och är annorlunda!
Vi har våra en egen klubbmästerskapsserie som spänner över hela säsongen och som är en fantastisk möjlighet att kostnadsfritt få prova på att tävla med kompisarna från träningen. För några barn kan det vara nervöst att åka på en tävling och få en nummerlapp på styret. Här är nummerlappen på, men under enklare former och man kan prova på att tävla utan press. Här deltar även våra duktiga elitcyklister vilka fungerar som förebilder för ungdomarna.

Berätta om klubbens roligaste och galnaste cykelminne!
Ett fantastiskt roligt minne som på sätt och vis kändes rätt galet och dessutom är i närtid var när vi på första tisdagsträningen i juni var 59 barn och ungdomar och ca 25 ledare/föräldrar. Samlingen var som en myrstack. En fantastiskt härlig känsla att se alla barn och ungdomar, från de minsta med 20” till de äldsta med 29”, komma tillbaka med sina grupper, trötta men lyckliga.

Om er förening styrde hela cykelförbundet för en dag, vad skulle ni göra då?
Då skulle vi samla tränare från våra cykelgymnasier och sätta samman ett kompendium (som helst får plats i ryggfickan) med kul övningar som kan anpassas efter nivå för teknik och balans samt förslag på träningsupplägg för barn och ungdomar. Sedan skulle vi distribuera det till alla cykelklubbar i Sverige. Klubbarna skulle sedan kunna använda dessa till att utveckla verksamheten både när det gäller den planerade träningen såväl som när det blir några minuter över och fantasin tryter.