Alla grenar

PostNord

pn_color_rgb_37mm_300dpi

PostNord har varit Svenska Cykelförbundets huvudsponsor sedan 2012. Många av PostNords medarbetare använder cykeln i det dagliga arbetet. I Danmark delas till exempel upp till 70% av breven ut av cyklande brevbärare. Det är därför naturligt att PostNord bidrar till att utveckla cyklingen genom samarbete med Danmarks Cykle Union och Svenska Cykelförbundet. Genom dessa engagemang skapar koncernen bättre förutsättningar för att utveckla cykelsporten och stödja en växande folksport som gynnar både hälsa och miljö.

PostNord delar varje år ut utmärkelsen ”Årets Postcyklist” till två cyklister (dam/herr) för framstående prestationer inom cykelsporten och som nått stora framgångar internationellt. Utmärlkelsen, som när den instiftades 1983 hette Årets Postryttare, delades ut av Postgirot Bank till bästa svenska dam- respektive herrcyklist på landsväg. 1997 utökades priset till att gälla även mountainbikecyklister och idag nomineras cyklister från samtliga grenar inom svensk cykel.

POSTNORDTRAMPET for KIDS är ett rekryteringsarrangemang initierat av PostNord för att locka fler barn och ungdomar till cykelsporten. Alla föreningar som är anslutna till Svenska Cykelförbundet kan arrangera POSTTRAMPET for KIDS.

Förbundet

Uppdatering av pandemiläget

Uppstarten av cykelsäsongen är äntligen igång och Regeringen har utformat en plan för avveckling av de restriktioner vi för närvarande förhåller oss till. Det kommer ske stegvis och i skrivande stund befinner vi oss på nivå 3, som trädde i kraft 1 juni. Nivå 3 har öppnat upp för nationella tävlingar i alla klasser

Förbundet

Intresset för cykling i landet växer stadigt och lockar en ny publik till cykelsporten. Nu utökar Svenska Cykelförbundet sin satsning på rörlig media i sina digitala kanaler med syfte att nå ut till fler. För att leverera så många högkvalitativa tävlingar som möjligt under året, har SCF i samarbete med producenten Henrik Rydelius valt