Q&A – frågor och svar om avtal inför VM mountainbike 2017

Fråga: Vad är upphovet till konflikten?
Svar: Svenska Cykelförbundet ingick 2015 ett avtal med det svenska företaget POC, som innebär att landslagen i samtliga sju grenar förses med materiel från POC. Vid landslagsrepresentation förbinder sig cyklisten att bära den utrustning som förbundet tillhandahåller – kläder, handskar, skydd, glasögon och hjälm.

SCF har med det nya avtalet tolkat och nyttjat sina rättigheter enligt UCI:s regelverk på ett sätt som aldrig har gjorts tidigare, vilket har skapat konflikt med de proffsteam som några av de svenska cyklisterna har personliga avtal med. Det är team som vill utnyttja rättigheter som de enligt SCF inte äger. Tre åkare hade i ett inledningskede valt att inte skriva på förbundets landslagsavtal, eftersom det stred mot deras individuella avtal som de har med sina team.

För SCF är det självklart att man som åkare representerar förbundets sponsorer när man tävlar för landslaget. Vid ett landslagsuppdrag är det förbundet som står för alla kostnader som resor, boende, personal på plats (massörer, mekaniker, ledare) och samma regler gäller för alla, oavsett disciplin eller om man är junior eller proffscyklist på högsta nivå. Förbundet har också ansett det viktigt att vidhålla sin policy, som ger SCF som förbund möjligheter att stärka svensk cykelsport i samtliga grenar, i diskussionerna med atleter och teams.

Fråga: Varför har POC valt att sponsra SCF?
Svar: POC har valt att samarbeta med SCF eftersom de, som svenskt företag, vill stödja svensk cykel. De har valt att sponsra de sju nationella landslagen som helhet och supportar alla som blir uttagna att representera Sverige i internationella sammanhang, inte individuella cyklister. Sponsoravtalet innebär bland annat är att POC förser landslagen med utrustning, inklusive hjälm och glasögon och grundades på SCF:s garanti om att den delen av avtalet var juridiskt korrekt. Det har dock framkommit att SCF:s tolkning av UCI´s avtalsregler inte överensstämmer med hur några proffsteam tolkar dem.

Fråga: Vad innehåller SCF:s avtal med POC?
Svar:  POC förser SCF med utrustning till landslagen – kläder, handskar, glasögon, hjälm och skydd. SCF beräknar och beställer vad landslagen behöver och utifrån det levererar POC materiel till SCF som hanterar och distribuerar det till cyklisterna. Även om det är ett produktbaserat avtal är det ett betydande åtagande och investering från POC som förser cirka 100 cyklister i förbundets alla 12 landslag inom grenarna landsväg, mtb, bancykel, trial, bmx, cykelcross och paracykel med utrustning. POC har inte ifrågasatt kvantiteter eller nekat leverans av något SCF har önskat.

Fråga: Vad gör SCF för att lösa konflikten
Svar: POC bad oss, den 15 augusti 2017, att frångå vår policy och SCF har nu presenterat ett erbjudande till tre team om att få köpa loss rättigheterna för en symbolisk summa av 1 euro så att ovan nämnda cyklister ska kunna köra VM i Cairns, Australien den 5-10 september 2017.

Fråga: Varför blev det helt plötsligt möjligt att hitta en lösning nu?
Svar: SCF och teamen kunde inte komma överens om en lösning som passade båda parterna, vilket har lett till uppmärksamhet i media. De diskussioner som kommit upp är desamma som parterna redan har haft sinsemellan. POC är inte delaktiga i diskussionerna som förs med cyklisterna eller teamen, men när förhandlingarna körde fast uppmanade POC oss att hitta en lösning som funkar för samtliga parter.

Fråga: Vad är SCF:s uppdrag?
Svar: Svenska Cykelförbundet (SCF) är ett specialidrottsförbund, den organisation vars uppgift (enligt SCF Stadgar) är att ”främja och administrera cykelidrotten i Sverige på ett sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé enligt Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar samt att företräda denna idrott i utlandet”.

Som specialförbund representerar SCF över 48 000 medlemmar i drygt 400 föreningar och mycket av det som SCF får in via sponsorer går till att utveckla ungdomar och juniorer inom svensk cykel. SCF arrangerar bland annat ett årligt ungdomscamp och ett landslags- och utvecklingsläger samt arrangerar ledar- och tränarutbildningar till landets föreningar.

Ett annat fokusområde som förbundet lägger kraft och resurser på är landslagsverksamheten där prestation, resultat och utveckling står i centrum.

Fråga: Hur har SCF kommunicerat med cyklisterna och teamen?
Svar: Kontakten med de aktiva sker regelbundet via förbundskaptenerna i respektive gren. Cyklisterna fick information om villkoren och om omfattningen av det nya landslagsavtalet i januari 2016. Inför EM i Huskvarna fick de besked om de undantag som gällde för säsongen 2016 efter diskussioner med teamen och UCI. Vid landslagslägret i november gicks avtalet åter igenom inför säsongen 2017, varpå majoriteten av de cirka 100 aktuella landslagscyklisterna skrev under avtalet.

Fråga: Hur ser förbundets sponsor POC på den uppkomna situationen?
Svar: POC har visat sig flexibla och villiga att hitta en lösning på den situation som uppstått. Det visade de redan vid OS 2016 då de erbjöd cyklisterna att använda hjälmar och glasögon från egna sponsorer. SCF har i så lång utsträckning som möjligt valt att stå fast vid sin position i kontraktsfrågan i dialogen med atleter och team. Läs mer från POC här.

Fråga: Hur ser sponsoravtal ut för proffsteam i andra grenar?
Svar: Sponsoravtal ser olika ut beroende på gren. Inom exempelvis landsväg är det upp till 30 cyklister i ett World tour team och där är det svårare att ha individuella sponsoravtal. Personlig utrustning så som cykelskor, glasögon och sadel är något som de flesta team ger cyklisterna rätten att ha egna sponsorer för. Vad som är personlig utrustning inom olika grenar är dock en tolkningsfråga, och det finns egentligen inget tydligt svar på den i UCI:s regelverk.

Fråga: Vad händer efter VM 2017?
Svar: Vi som är involverade vill inget hellre än att våra bästa cyklister ska kunna tävla på internationella mästerskap med de bästa möjliga förutsättningar och att vi tillsammans ska kunna supporta dem på bästa sätt. Vi hoppas naturligtvis att frågan kommer att lösas permanent. Alla parter (SCF, UCI, team och atleter) måste komma fram till en gemensam lösning.


Q and A – English