Motionskommittén har kommit igång

Det stora intresse för cykling och hälsa som funnits i Sverige under ett antal år fortsätter. Fler och fler anmäler sig till motionslopp och nya lopp dyker hela tiden upp runt om i landet. För att se till att Svenska Cykelförbundet värnar om den svenska motionscyklingens intressen har en motionskommitté tillsatts. Kommittén ska i samverkan med generalsekreterare arbeta för att motion ska vara en del i Svenska Cykelförbundets verksamhet.

Motionskommittén består av tre medlemmar med olika bakgrund inom cykling. Här finns erfarenheter från att arrangera såväl motions- och tävlingslopp inom både landsvägs- och mountainbikecykling. Medlemmarna har stor erfarenhet från föreningslivet och från flera olika idrotter samt god geografisk spridning i Sverige.

  • Sandra Jansson Bröms
  • Suzanne Gadd
  • Eva-Lena Frick

Under 2016 kommer kommittén att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram regelförslag för svenska motionslopp inom mountainbike- och landsvägscykling. Vi vill att reglerna ska fungera som riktlinjer och ett stöd för arrangörer och som en trygghet för deltagare att välja de sanktionerade loppen. Förhoppningen är att förslaget ska vara klart innan december 2016.

Som ett led i vår önskan att värna om svensk motionscykling och i arbetet att ta fram regelförslag så planerar vi att bjuda in till en motionskonferens i oktober 2016. Där kommer alla arrangörer och föreningar att få chansen att komma med synpunkter på förslaget innan det lämnas över till styrelsen för beslut.

Som ett led av att motionscyklingen ska vara en del av Svenska Cykelförbundet kommer kommittén även att arbeta fram ett förslag på hur motionen ska lyftas fram via den nya hemsidan.

Vill du komma i kontakt med motionskommittén kan du skicka ett mail till motionscykling@scf.se.