Meny

Mål och plan för Elitverksamhet

mars, 2016

Elit och Landslagsverksamhetens syfte

Elit och landslagsorganisationen ansvarar för ledning och utveckling av elit- och landslagsverksamheten inom svensk cykelsport. Internationella framgångar med stjärnor som vinner medaljer eller når framgångar vid stora tävlingar skapar ett större medialt intresse för cykelsporten och ger framtida talanger goda förebilder att inspireras av. Det utgör också en viktig inspirationskälla för alla ideella ledare och landslagsverksamheten bidrar på så sätt till framtida rekrytering till cykelsporten. Därför ska vi arbeta för att åstadkomma en framgångsrik landslagsverksamhet såväl på kort sikt som på lång sikt.

2016 ska vi fortsätta att följa upp, utbilda och utveckla våra yngre landslagscyklister genom att fokusera på träning och den sociala situationen i kombination med internationellt tävlande. Vi behöver också fortsätta att förstärka och utveckla på ledarsidan för att kunna bedriva landslagsverksamheten med hög kvalitet. Arbetet med att bibehålla och utveckla en bra ledarstab måste ske kontinuerligt.

Elit och landslagsverksamhetens mål

Vi arbetar mot det långsiktiga målet att ta medaljer i EM och VM samt Paralympics/ OS 2020. År 2016 ska vi verka för att ge våra unga landslagscyklister internationell erfarenhet och kvalificera alla klasser till varje mästerskap i samtliga grenar. Under förutsättning att vi har kvalificerade cyklister (dvs. har en realistisk chans att uppnå våra resultatmål) medverka i mästerskapstävlingar i samtliga grenar i junior och senior.

Verksamhetsområdets roll

Elit och landslagsverksamheten ansvarar för den representationsverksamhet som bedrivs i Svenska Cykelförbundets regi inom Bancykel, BMX, Cykelcross, Landsväg, Mountainbike, Paracykel och Trial.

Vi deltar i internationella mästerskap och andra internationella tävlingar med inriktning på, dels att nå våra resultatmål på kort och lång sikt samt att förbereda och utveckla cyklister mot toppen.

Vi ska fortsatt verka för ett ökat svenskt deltagande i internationella tävlingar för föreningar och distrikt inom bancykel, BMX, Cykelcross, Landsväg, Mountainbike, Paracykel och Trial.

Vi ska kontinuerligt utbyta erfarenheter och medverka i internationellt samarbete till gagn för cykelsportens utveckling. Vi ska verka för en hög kvalité på verksamheten vid våra utbildningsmiljöer som Cykelgymnasiet i Skara liksom våra NIU gymnasier samt högskolor som Dala Sports Academy och Campus Sweden samt övriga EVL (Elitidrottsvänliga lärosäten).

Verksamhetens inriktning

Vi skall ha en positiv atmosfär, med en ”vinnarkultur” inom elitverksamheten.

Vi skall alltid ha någon, eller några cyklister, i den yppersta världseliten.

Elitverksamheten skall präglas av hänsyn, ödmjukhet och lojalitet.

Vi ska verka för att Wadas Antidoping program efterföljs och tillsammans med SCF:s antidopinggrupp även finna nya vägar för att utbilda våra cyklister i etik och moralfrågor.

Vi ska arbeta för att den aktive tar sitt ansvar för de krav och konsekvenser som en elitsatsning med internationellt högt ställda mål innebär, vilket i sin förlängning leder till en utveckling av hela vår verksamhet.

Vi ska arbeta för ett utökat samarbete mellan våra olika grenar och våra nordiska länder.

Vi ska ha träning, tävling och utbildning samt läger som en viktig del i de olika landslagsprogrammen. Dessa läger förläggs till orter där vi har RIG eller NIU verksamhet.

Vi ska förstärka band och skapa utvecklingsmöjligheter för ledare inom landslagsverksamheten. RIG och NIU tränare är med vid minst ett tillfälle som ledare vid landslagssamlingar.

Vi ska vidareutveckla handledarbok för landslagets lagledare, soigneurer (massörer) och mekaniker.

Vi ska genom att kontinuerligt arrangera fysiologiska tester uppdatera och utveckla våra kravprofiler och utvecklingstrappor inom alla grenar.

Vi ska se till att Elitplanen sprids och används av cyklister, tränare, cykelgymnasieskolor och föreningar.

Vi ska vara RF:s antidopinggrupp behjälplig avseende ”out of competitiontester”.

Vi ska tillsammans med Sveriges Olympiska kommitté, stötta OS-aktuella cyklister i deras förberedelser inför OS. Liksom ge förslag på eventuella cyklister som är aktuella för SOKs ”Topp och Talang program” och deras ”Utmanarsatsning” samt att arbeta för att de som är inne blir kvar.

Vi ska kvalitetssäkra landslagsverksamheten avseende ledare, administration och information.

Vi ska arbeta för att utveckla möjligheterna för elitsatsande cyklister att bedriva studier i kombination med elitsatsning.