Meny

Information från SCFs styrelse

Den 18/2 var det styrelsemöte i SCFs styrelse. På agendan stod bland annat förberedelser inför kommande Förbundsmöte och summering av året som gått.  Bokslutet för 2015 fastställandes och det blev ett minusresultat på 197 000 kronor mot budgeterat minusresultat på 580 000 kronor. Differensen mot budget beror bland annat på att en ny målkamera inte har införskaffats och att uppskattad kostnad för bilar ersatts med sponsring. Behovet av en ny målkamera kvarstår och inköpet flyttas till 2016.

Helgen 6-7/2 var SCFs styrelse värd för ett gemensamt nordiskt möte mellan cykelförbunden i Sverige, Norge, Danmark och Finland med representanter från styrelser och ledande befattningsinnehavare.  Vi har många gemensamma utmaningar och frågeställningar. Det är värdefullt att mötas, diskutera sportens utveckling och upptäcka hur vi genom det Nordiska Cykelförbundet kan hitta samarbeten och lösningar. En gemensam strategi för det Nordiska Cykelförbundet är framtagen och presenteras under årsstämman i Portugal.

Det finns ett stort behov av utbildning, utveckling och samordning vad gäller ungdomar, juniorer och U23 inom SCF. Med ett sammanhållet talangutvecklingsprogram skapas bättre förutsättningar för både bredd- och grenspecifik utveckling med målsättningen att fler ska kunna tävla nationellt och internationellt samt uppnå styrelsens mål om medaljer i de stora mästerskapen. Fredrik Kessiakoff, Lena Alfvén och Jonas Ljungblad har tagit fram ett förslag på ett sammanhållet ungdoms- och talangutvecklingsprogram i SCFs regi. Styrelsen är mycket positiv till förslaget och att SCF ska lansera programmet under 2016. Samråd och dialog har hållits med bland annat Mikael Andersson som tidigare drivit utvecklingsprogram för ungdomar på landsväg.

RF har sett över regelverk och förändringar vad gäller Idrottslyftsmedel. Catarina Andersson har utsetts till styrelsens representant vid ett möte som RF har bjudit in till där ”nya” Idrottslyftet kommer att presenteras. Styrelsen kommer också att avsätta tid för att ta fram en strategi kring Idrottslyftet för SCF.

Justerade styrelseprotokoll och rapporter hittar du här.