Landsväg

Tävling i fokus för grengruppen

Tävling

Tävling kommer även fortsättningsvis vara ett av grengruppens viktigaste arbetsområde och då fram för allt SWE-Cup och mästerskap. När det gäller tävlingar är nära tävlingar/distriktstävlingar oerhört viktigt men även att det finns tävlingar av UCI-klass. Här vill grengruppen, i samarbete med distrikten, vara en katalysator och ett stöd för arrangörer, befintliga och blivande.

Ungdom och Rekrytering

Ungdom och rekrytering är en stor och viktig del när det gäller utvecklingen och tillväxten inom grenen. Här ligger ett stort ansvar hos föreningar och distrikt, det är de som är första linjen i mötet med nya cyklister och de som har det största arbetet med att behålla och utveckla våra ungdomar. Även här vill grengruppen vara en katalysator och stöd för föreningar och distrikt.

Nytt till 2020 är att Master kommer in i grengruppen med både budget och medlemmar. Representant från Masterrådet i grengruppen är Trond Olsson.

Har ni idéer och förslag som ni tror kan bidra till en gynnsam utveckling för landsvägscyklingen är ni välkomna med dem till grengruppen.

Grengruppen har en egen mail dit grenspecifika frågor, förslag och synpunkter kan ställas: landsvag@scf.se

Vi som ingår i Grengrupp landsväg och några av våra ansvarsområden:

Lucas Persson, ordförande och sammankallande, dispensansökningar.
Alexander Wetterhall, ledamot
Fredrik Lindström: SWE Cup, hanterar inkorgen (landsvag@scf.se).
Kristoffer Nennestam, regelansvarig.
Catarina Andersson, adjungerad styrelserepresentant, ungdomsansvarig.

Foto: Niklas Wallner/SCF


Rapport från arrangörsträffen som hölls i Jönköping den 7 december 2019.

 

Grengrupp landsväg bjöd in till möte för arrangörer lördagen den 7 december i Jönköping.

Det var ett givande möte med ett femtontal av landets arrangör. Representanter fanns för arrangörer av både motionslopp, SWE-Cup, mästerskap-, distrikts- och nationella tävlingar. En bra blandning med andra ord. Frågor som diskuterades var bl a:

 • SWE-Cup – Cup-programmet presenterades och upplägget diskuterades. Bl a har ett krav varit att cup-tävling ska ligga i en sk dubbelhelg, det ska alltså finnas minst två tävlingsdagar i geografisk närhet av varandra. SWE-Cup ena dagen och annan nationell tävling den andra dagen. SWE-Cup tävlingarna är också observationstävlingar varför det är viktigt att de hamnar rätt i kalendern map landslagsverksamheten. Förslaget om ny Cup-klass ”herr junior/senior” presenterades. Mötet tyckte detta var ett mycket bra förslag och budskapet var ”kör”. Läs mer på: https://scf.se/landsvag/ny-klassindelning-i-swe-cup-landsvag-herrjuniorer-och-seniorer-blir-en-klass/
 • Masters Cup – Cupen består av ganska många tävlingar och det diskuterades om det ska vara så många eller om upplägget ska ändras något.
 • SM 2020 – PeO Johansson presenterade det förslag på upplägg som man arbetat med och de problem som uppstått i och med Trafikverkets något motsträviga inställning. Mer om detta finns att läsa på: https://scf.se/landsvag/trafikverket-stoppar-sm-pa-landsvagscykel-2020/
  Det beslut som finns om att arrangör för SM ska vara utsedd 2 år innan togs upp men det konstaterades att det är svårt att leva upp till bl a med anledning av tillståndsproblematiken.
 • Tillstånd för arrangemang på allmän väg – Problematiken med trafikverkets allt mer restriktiva beviljande av cykelarrangemang på allmän väg diskuterades. Förbundet arbetar hårt på nationell nivå med att få till dialoger och påverka beslutsfattare och den allmänna opinionen. Det finns många positiva öppningar men detta tar tid.
 • SM 2021 – Upplägget med SM för samtliga klasser vid ett och samma tillfälle diskuterades och den samlade uppfattningen var att man vill dela upp de olika mästerskapen. Det förslag som förordades var att ha ”SM-vecka” för Master och Ungdom respektive ”SM-vecka” för junior/elit.
 • Sportstiming – ett samarbete har inletts med det danska Sportstiming. Målet är att detta system med tävlingskalender, anmälningssystem, tidtagning och resultatservice ska ersätta nuvarande. Systemet har använts vid några tillfällen 2019 och erfarenheterna är överlag positiva. Under 2020 kommer systemet användas vid samtliga SWE-Cup-tävlingar och SM. Därefter kommer en utvärdering göras.
 • SolidSport livestreaming – För de arrangörer som vill använda sej av SolidSport för livestreaming finns avtal via SCF som kan användas. Läs mer på: https://scf.se/forbundet/tavlingsverksamhet/arrangera-tavling/livestreaming/
 • Landsvägskalendern 2020 – Alla var överens om att det är klent med tävlingar i vårt avlånga land. Här finns det belägg för att säga ”det var bättre förr” men också att det finns potential för att bli bättre än förr. Föreningar och distrikt uppmanas att ordna fler tävlingar. Det måste inte vara stort, det måste inte vara svårt och det måste inte vara nationella tävlingar. Om det finns enkla distrikttävlingar varje vecka, en tisdag går lika bra som en söndag, ökar möjligheten avsevärt för fler cyklister att få tävla och fler föreningar får erfarenhet av att ordna tävling. Vi får inte glömma bort att det finns många moment inom landsvägscykling som man aldrig kan öva på träning, bara tävling.
 • UCI-tävlingar – samordningen i norden fungerar dåligt, många krockar under 2020 vilket är väldigt olyckligt både för arrangörer och cyklister. Ansökan till UCI ska göras i maj året innan så det behöver jobbas med detta tidigt.
 • Typ av arrangemang – PeO informerade om de nya definitionerna och reglerna för tävling och motionslopp, läs gärna mer på: https://scf.se/forbundet/tavlingsverksamhet/
 • Fasta nummerlappar – Detta har varit ett önskemål från arrangörer och tävlande sedan lång tid tillbaka, frågan har varit uppe på förbundsmöten och arrangörsträffar och möts med positiva tongångar. Hittills har beslut om införandet fallit på grund av svårigheter att hitta lösningar på problem. Nu har förbundsstyrelsen, efter samråd med grengrupp landsväg, fattat beslutet att fasta nummerlappar ska införas på prov inom landsvägstävlingar. Fortfarande kvarstår en del praktiska saker innan försöket kan startas.
 • Landslagsverksamhet – Lucas Persson informerade om landslagsverksamheten inom landsväg.
 • Framtiden … vad bör vi göra för att utveckla landsvägscyklingen?