Alla grenar
Mountainbike

Grengruppsnytt 2019-09-21 – rapport från arrangörsmötet i samband med Hallbyrundan

Grengrupp MTB XCO genomförde ett arrangörsmöte den 21 september i samband med MTB SWE Cup Hallbyrundan i Hallby. Under arrangörsmötet informerade grengruppen om följande:

 

 • Deadline för införande av arrangemang i tävlingskalendern swecyclingonline är för MTB (samtliga MTB discipliner) 1:a november inför varje säsong. Detta för att SCF ska ha en chans att arbeta med att få bort olämpliga krockar i programmet. Senast 15:e december ska SCF ha tagit en kontakt med en arrangör om en flytt anses nödvändig. Arrangemang som kommer in efter 1:a november riskerar att nekas sanktion.

 

 • Grengruppen har förslag och idéer kring hur vi ser att upplägget på en tävlingsdag med utvalda samstarter kan se ut. Detta finns att se här: DiSSKUSSION OM KÖRSCHEMAN inom XC

 

 • Vi har tittat över hur vi vill att seedningen i ungdomsklasserna ska gå till inför XCO’t på SM. Nytt förslag* som lyftes under arrangörsmötet och som mottogs väl var införandet av XCT (Time Trial, eller tempolopp) på SM. Detta kommer ligga till grund för startordningen på XCO’t. Mer detaljerad info kommer finnas i tävlingsreglerna.

 

 • Som nämns ovan har grengruppen valt att arbeta vidare med möjligheten att införa XCT vid SM för ungdomsklasserna samt masterklasserna. Elit och juniorklasser arbetar grengruppen däremot för att det ska införas XCC (Short Track) på SM, som numera även körs i samband med XCO världscupen.

 

 • Detta innebär att vi söker efter en arrangör av XCE SM 2020. Vi ser goda chanser för en arrangör att genomföra ett stadsnära mästerskap med mycket publik. Är din förening intresserade av att arrangera XCE SM? Kontakta oss på mountainbike@scf.se

 

 • Som tidigare informerats kommer vi lägga förslag* om att klassen Damer Seniorer ska införas till 2020.

 

 • Grengruppen kommer lägga förslag* om att lägsta ålder för att delta i Herrar och Damer Seniorer ska sänkas till 17 år istället för 19 år. Detta för att erbjuda en sänkt tröskel både för juniorer och P/F15-16 som känner att de inte är redo för steget upp i U23/Elit respektive juniorklassen.

 

 • Grengruppen kommer lägga förslag* om att klassen P/F 10-12 ändras till P/F 9-10 samt P/F 11-12. Detta är en grenspecifik utmaning för MTB XCO som har väldigt stora startfält med vitt skilda förmågor och begränsade möjligheter till seedning av cyklisterna. Att vi förordar att gå ner till 9 år är att vi fått till oss att många(?) barn saknar möjligheten att köra ”riktiga” tävlingsbanor. Vi kommer att förtydliga skillnaden mellan dessa klasser (P/F 9-10, 11-12, U-Sport, samt nybörjarklasser) vad gäller banor och distanser. Detta för att få till en homogen hantering av landets arrangörer samt skapa tydlighet för föräldrar och ledare.

 

 • Grengruppen kommer lägga förslag* om att sänka åldern på Ungdom Sport till 9 år istället för som idag 11 år. Detta enligt samma motivering som ovan (möjlighet till tävlingsbana från 9 år). U-Sport ska erbjuda ett snällare insteg i vår sport, samt vara ett alternativ för de som önskar en mer avdramatiserad tävlingsupplevelse.

 

 • Grengruppen kommer att förtydliga poängutdelningen för varje deltävling samt justera regelverket i SWE-, Ungdoms- och Master Cup inför 2020. Mer info kommer finnas på SCF’s MTB SWE Cup sida.

 

 • Grengruppen har valt att välkomna Borås CA som SWE Cup arrangör 2020. Det att bjudas på två tävlingsdagar, ett XCC och ett XCO. Tävlingarna kommer hållas 13-14 juni.

 

 • Grengruppen kommer att förorda* CK Master i Göteborg som XCO, XCT och XCC SM arrangör 2020. Preliminärt flyttar vi SM till vecka 32 (helgen 8-9 augusti) pga krockar i svenska tävlingskalendern, Gothia cup, samt utifrån OS.

*(till kommissariekommittén och styrelsen i SCF)

Vi kommer att återrapportera när vi har mer info om huruvida våra önskemål gått igenom eller ej.

Med vänliga hälsningar

Grengrupp XCO

foto: Niklas Wallner