Tävlingsklasser

Mountainbike

Herrar
P9-10 (Pojkar 9-10 år)
Rätt att delta i klass P9-10 har cyklist som under kalenderåret fyller 9-10 år och innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

P11-12 (Pojkar 11-12 år)
Rätt att delta i klass P11-12 har cyklist som under kalenderåret fyller 11-12 år och innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

P13-14 (Pojkar 13-14 år)
Rätt att delta i klass P13-14 har cyklist som under kalenderåret fyller 13-14 år och innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

P15-16 (Pojkar 15-16 år)
Rätt att delta i klass P15-16 har cyklist som under kalenderåret fyller 15-16 år och innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

HJ (Herrar Juniorer)
Rätt att delta i klass HJ har cyklist som under kalenderåret fyller 17-18 år och innehar Junior Menlicens.

HS (Herrar Seniorer)
Rätt att delta i klass HS har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 17 år och innehar HJ-, U23-, Elite Men- eller Master Menlicens.

HU21 (Herrar Under 21 Enduro)
Rätt att delta i klass U21 har cyklist som som under kalenderåret fyller 17-20 år och innehar HJ- eller U23-licens.

HU23 (Herrar Under 23)
Rätt att delta i klass U23 har cyklist som innehar U23-licens.

HE (Herrar Elit, Tävlingsklass Herr)
Rätt att delta i klass HE har cyklist som innehar Elite Men- eller U23-licens.

H30 (Herrar 30 år och äldre)
Rätt att delta i klass H30 har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 30 år och innehar Master Menlicens.

Master H35+ (Herrar 35 år och äldre Enduro)
Rätt att delta i klass Master H35+ har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 35 år och innehar Master Menlicens.

H40 (Herrar 40 år och äldre)
Rätt att delta i klass H40 har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 40 år och innehar Master Menlicens.

H50 (Herrar 50 år och äldre)
Rätt att delta i klass H50 har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 50 år och innehar Master Menlicens.

Master H50+ (Herrar 50 år och äldre Enduro)
Rätt att delta i klass Master H50+ har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 50 år och innehar Master Menlicens.

H60 (Herrar 60 år och äldre)
Rätt att delta i klass H60 har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 60 år och innehar Master Menlicens.

Herrar Sport (Herrar 15 år och äldre)
Rätt att delta i klass Herrar Sport har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 15 år, vid Cross Country Långlopp dock lägst 17 år, och innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

Sportmotion Herrar
Rätt att delta i klass Sportmotion Herrar har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 15 år och innehar Motionslicens, tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

E-Bike Herrar
Rätt att delta i klass MTB E-Bike har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 15 år och innehar Motionslicens, tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

Ungdom Sport (Pojkar och Flickor 9-14 år)
Rätt att delta i klass Ungdom Sport har cyklist som under kalenderåret fyller 9-14 år och innehar tävlingslicens, Youth Men/Women, Under 11 Men/Women eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

PNyb (Pojkar Nybörjare 6 – 10 år)
Rätt att delta i klass PNyb har pojkar som under kalenderåret fyller 6-10 år. Innehav av tävlingslicens är inget krav. Cyklister som under året fyller 10 år och har löst årslicens får ej delta i nybörjarklass.

Damer
F9-10 (Flickor 9-10 år)
Rätt att delta i klass F9-10 har cyklist som under kalenderåret fyller 9-10 år och innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

F11-12 (Flickor 11-12 år)
Rätt att delta i klass F11-12 har cyklist som under kalenderåret fyller 11-12 år och innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

F13-14 (Flickor 13-14 år)
Rätt att delta i klass F13-14 har cyklist som under kalenderåret fyller 13-14 år och innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

F15-16 (Flickor 15-16 år)
Rätt att delta i klass F15-16 har cyklist som under kalenderåret fyller 15-16 år och innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

DJ (Damer Juniorer)
Rätt att delta i klass DJ har cyklist som under kalenderåret fyller 17-18 år och innehar Junior Womenlicens.

DS (Damer Seniorer)
Rätt att delta i klass DS har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 17 år och innehar DJ-, Elite Woman- eller Master Womanlicens.

DU21 (Damer Under 21 Enduro)
Rätt att delta i klass U21 har cyklist som som under kalenderåret fyller 17-20 år och innehar DJ- eller U23-licens.

DU23 (Damer Under 23)
Rätt att delta i klass U23 har cyklist som innehar U23-licens.

DE (Damer Elit, Tävlingsklass Dam)
Rätt att delta i klass DE har cyklist som innehar Elite Women- eller U23-licens.

D30 (Damer 30 år och äldre)
Rätt att delta i klass D30 har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 30 år och innehar Master Womenlicens.

Master D35+ (Damer 35 år och äldre Enduro)
Rätt att delta i klass Master D35+ har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 35 år och innehar Master Womenlicens.

D40 (Damer 40 år och äldre)
Rätt att delta i klass D40 har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 40 år och innehar Master Womenlicens.

D50 (Damer 50 år och äldre)
Rätt att delta i klass D50 har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 50 år och innehar Master Womenlicens.

D60 (Damer 60 år och äldre)
Rätt att delta i klass D60 har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 60 år och innehar Master Womenlicens.

Damer Sport (Damer 15 år och äldre)
Rätt att delta i klass Damer Sport har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 15 år, vid Cross Country Långlopp dock lägst 17 år, och innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

Sportmotion Damer
Rätt att delta i klass Sportmotion Damer har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 15 år och innehar Motionslicens, tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

E-Bike Damer
Rätt att delta i klass MTB E-Bike har cyklist som under kalenderåret fyller lägst 15 år och innehar Motionslicens, tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

Ungdom Sport (Pojkar och Flickor 9-14 år)
Rätt att delta i klass Ungdom Sport har cyklist som under kalenderåret fyller 9-14 år och innehar tävlingslicens, Youth Men eller Youth Women, eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

FNyb (Flickor Nybörjare 6-10 år)
Rätt att delta i klass FNyb har flickor som under kalenderåret fyller 6-10 år. Innehav av tävlingslicens är inget krav. Cyklister som under året fyller 10 år och har löst årslicens får ej delta i nybörjarklass.

Rätt att delta
Cyklist som under kalenderåret fyller 18 år äger rätt att delta i klass Herrar Elit, HU23 och Damer Elit vid samtliga tävlingar förutom mästerskap och cuptävling då Juniorklass samma tävlingsdag har cup.

Uppdelning av tävlingsklass
Om vid XC antalet startande i tävlingsklass påkallar uppdelning i grupper skall uppdelning ske efter ålder.

Dispens
På ansökan av sin förening kan cyklist erhålla tillstånd av SCF att tävla i annan klass än åldern berättigar till.

Cyklist som erhållit tillstånd att tävla i lägre klass skall då en (1) poäng enligt 17.1.006 erövrats i allmän tävling eller etapplopp omgående uppflyttas till rätt åldersklass. Cyklist som av SCF anses icke kvalificerad för viss klass kan av SCF nedflyttas till lägre klass.

NYBÖRJARKLASS
Nybörjarklass skall alltid arrangeras vid tävlingar där ungdomsklass 9-10 och 11-12 år arrangeras.

Åldersindelning
Nybörjarklass har följande åldersindelning:
Pojkar som under kalenderåret fyller 6, 7, 8, 9 resp 10 år,
Flickor som under kalenderåret fyller 6, 7, 8, 9 resp 10 år.
Varje åldersklass tävlar för sig. På resultatlista skall ej tider anges.

Ta del av grengrupp XCO:s kommuniké med bakgrund och motivering till alla förändringar i tävlingsklasserna 2020.