MTB:s vision, mål och strategi

Inom MTB har vi med RF’s mål som utgångspunkt formulerat följande vision, mål och strategi:


Riksidrottsförbundet (RF) har bestämt att varje Specialförbund (SF), i detta fall Cykelförbundet (SCF) och dess föreningar ska verka för framtidens idrottande:

I FRAMTIDEN…

…är tävling en viktig del. Men det är helt normalt att inte tävla.

…har vi fler världsstjärnor eftersom fler är motiverade att hålla på längre.

…fokuserar barn mer på sin egen utveckling än på att jämföra sig med andra.

…kan man enkelt byta mellan olika idrotter. Det är lätt att prova något nytt!

…kan man börja idrotta i vilken ålder som helst.

*Från https://www.strategi2025.se/malet/


MTB:s vision

”Vi ska med riktlinjerna från RF, ta medaljer på internationella mästerskap och säkerställa ett livslångt idrottande.”

MTB’s Mål

 • Sverige blir en nation där mountainbike är en folksport, det vill säga barn, ungdomar och vuxna på alla nivåer cyklar mountainbike.
 • Våra existerande och blivande mountainbikestjärnor går att följa i Svensk media.
 • Sverige ska vara rankad topp 10 nation i både herr- och damklass XCO i världen.
  • Ranking 01.12.2019 (nationsranking för övriga MTB grenar finns tyvärr inte från UCI):
   • XCO H-Elit 38a – 724 poäng
   • XCO D-Elit 20e – 1805 poäng

Mål för övriga discipliner kommer.

MTB:s Strategi

Landslaget

Landslaget behöver våga ta en annan väg än tidigare om vi ska nå fler resultat än vi gjort historiskt. Vi kan inte förvänta oss att cyklister enkelt kan skapa egna tävlings- och träningsförutsättningar för att nå den nivå som krävs för att ta medaljer på internationella mästerskap.

Inom MTB har vi skapat en Strategi- och utvecklingsgrupp, kolla in den här.

Målet med gruppen är att stödja förbundskaptenerna i arbetet som rör strategier, utveckling samt att säkerställa att uttagningar har en bred förankring och är välgrundade. Likaså finns i gruppen en förståelse om att det inte finns en väg till framgång, vilket gruppens breda erfarenheter innebär för att bättre stötta olika cyklister.

Gruppens huvudsakliga uppgifter är:

 • Att säkerställa cyklisters möjlighet att samla in internationell rutin och erfarenhet i bra miljö.
 • Att prioritera fler antal internationella starter före antal deltagare på internationella mästerskap.
 • Att vid nationella samlingar och läger utanför tävlingsarenan utbilda, stötta och supporta våra cyklister.
 • Att jobba för att framgångar på internationella mästerskap i stor utsträckning skall ske med hjälp av den miljö och stöttning SCF har bidragit med.
 • Att säkerställa att uttagningar till landslagsuppdrag och internationella mästerskap sker enligt uttagningskriterierna samt den långsiktiga strategi som är uppsatt av gruppen.

Verksamheten sker fortsatt utifrån de rådande (begränsade) ekonomiska förutsättningarna. Deltagande på internationella mästerskap ska fortsatt ske – för de som har chans att leverera framskjutna resultat.

Grengrupperna

För att nå SCF’s vision och mål gäller det att vi som nation gör rätt både från tidig ålder, och säkerställer att vi skapar förutsättningar för att vilja hålla på i högre ålder. Här fyller grengrupperna en viktig roll, bland annat med anpassningar av reglementet för att fortsatt behålla och skapa en attraktiv idrott. Grengruppen kan bara få så stort mandat från SCF som gruppens engagemangs- och verksamhetsnivå återspeglar. ”Förbundet” kommer bara fungera så bra som grengruppen fungerar. Sedan flera år tillbaka finns beslut på SCF om att ”Toppstyrningen” ska bort och istället ska mandat skjutas ut till experterna i respektive gren och verksamhetsområde – exempelvis grengrupperna. Grengrupperna behöver få fortsatt förankring och ökat engagemang från ledare, arrangörer och cyklister som är de som mest naturligt driver på den nationella utvecklingen av sporten. Vi ska dock inte glömma att vi lyder under UCI och RF, vilket gör att all utveckling och förändring behöver förankring och konsekvensanalys.

Utveckling

För yngre cyklister kommer fokusområden att utformas olika beroende på respektive ålderskategori och varje individs mognad, tidigare erfarenheter och egna ambitioner. Ska Sverige bli en mountainbikenation krävs det att cyklister som kommer upp i landslagsålder kommer med rätt förkunskaper, fortsatt ambition och hunger om att vilja utvecklas. Om en MTB-cyklist inte hittar tekniken som ung får den svårt att komma i kapp. Det är naturligtvis inte omöjligt, men det är betydligt svårare. Gnetandet över långa distanser för XC-cyklister kan gott vänta till högre ålder. Vänta kan också en satsning på enbart cykelsporten göra. Vi ser en fara i att specialisera sig i tidig ålder. Vårt råd är att komplettera cyklandet med andra idrotter och/eller aktiviteter, upp till åtminstone junioråldern. Nedan beskrivs kortfattat var fokus enligt SCF bör ligga i respektive ålderskategori för att både få ett (livs)långt idrottande och ha förutsättningar för att kunna nå världselit. En mer komplett utvecklingstrappa från SCF finns i SCF’s elitplan som finns att ladda ner här. Vi ser över möjligheten att ta fram underlag med specifika tips om träning, teknik och utveckling, anpassat till de olika disciplinerna och målgrupperna nedan. Vi rekommenderar också Fredrik Ericssons bok ”Cykelträning: träningslära för landsväg och MTB” som går in på djupet med både text och bilder på punkterna om träning och utveckling som berörs nedan. Cyklister har idag möjlighet att kombinera sitt cyklande med sina studier på båda gymnasial och eftergymnasial nivå. Information om de aktuella RIG samt NIU gymnasieutbildningarna finns här. Information om elitidrottsvänliga lärosäten och Riksidrottsuniversitet som är kopplande till SCF finns här.

Barn (0-12 år)

Det finns en mängd forskning och anvisningar från RF om vad som är viktigt när det gäller barn och idrottsverksamhet. Vi uppmanar alla att följa dessa riktlinjer fullt ut. För att kunna sätta dessa riktlinjer i relation med just mountainbike och barn (0-12 år) uppmanar vi till följande ledord:

 • Lek
 • Glädje
 • Teknik
 • Allsidig utmaning
 • Allsidig utveckling
 • Föräldrar och ledare måste släppa egna ambitioner och ge barnen utrymme
 • Kondition kommer med leken
 • Kombinera cyklandet med andra idrotter och aktiviteter
 • Tävling om barnet vill
 • Tävlingar som sker är av en mängd olika slag
  • Balansövningar
  • Teknikövningar
  • Lek utan cykeln
 • Barnen hejas fram och stöttas utifrån ambitionsnivå

Här kan man läsa mer om ämnet barnidrott:

I linje med RF’s riktlinjer för barnidrott har grengruppen sedan 2019 valt att endast ha nationella mästerskap (SM) för ungdomar från 13 år och uppåt.

Vi uppmanar också landets arrangörer att skapa en rolig arena för barnen även utanför tävlingsbanan. Att åka på tävling ska vara så mycket mer än att invänta startskottet och trampa mot andra barn över mållinjen. Det ska vara en dag med ledorden vi lyfter fram ovan. Därför ser vi gärna möjligheten att kunna testa olika hinder, hopp, drops och andra lekfulla- och av olika svårigheter, stationer utplacerade i tävlingsområdet, utanför tävlingsbanan.

Ungdomar (13–16 år)

Det finns en mängd forskning och anvisningar från RF om vad som är viktigt när det gäller barn och idrottsverksamhet. Vi uppmanar alla att följa dessa riktlinjer fullt ut. För att kunna sätta dessa riktlinjer i relation med just mountainbike och ungdomar (13–16 år) uppmanar vi till följande:

 • Lek
 • Glädje
 • Teknik
 • Tävlingsmoment om ungdomen vill
 • Anpassning till fysisk mognad
 • Anpassning till psykisk mognad
 • Anpassning till nivå
 • Anpassning till ambition.
 • All tävling ska ske på ungdomens premisser.
 • Skapa förmåga att hantera cykeln på ett naturligt sätt
 • Lek med cykeln viktigare än träning med cykeln.
 • Kombinera cyklandet med andra idrotter och aktiviteter

Även här rekommenderar vi att man läser mer om ämnet barnidrott:

Juniorer (17-18 år) XC

Även om en cyklist har tränat någorlunda strukturerat i yngre ålder är det först nu man kan börja titta på att skapa en struktur med fokus på konditionsbyggande. En för snabb upptrappning av träningen leder dock ofta till överbelastning på kroppen, stress. Denna stress visar sig ofta genom sjukdom, skador och andra sjuk- och överbelastningssymptom. Därför krävs en plan och tålamod från både tränare, ledare och cyklisten själv. Även här ser vi positivt på att kombinera cyklingen med andra sporter, framförallt på vintern. Nu är också hög tid att börja med träning för styrka och rörlighet, för att strukturellt förbereda kroppen för de påfrestningar som långvarig elitträning ger upphov till, minska risken för akuta skador vid vurpor samt säkerställa ett effektivt rörelsemönster på cykeln.

Som junior kan också en cyklist komma i kontakt med landslaget för första gången, och för förbundet vill vi vara med och skapa drömmar om världselit. Detta kommer inte sällan efter en första kontakt med mountainbikesporten utanför Sverige. Värt att känna till är att man som förstaårsjunior behöver visa på resultat i juniorklassen för att kunna bli aktuell för landslaget.

Juniorer (17-18 år) Downhill, Enduro och 4X

Även om en cyklist har tränat någorlunda strukturerat i yngre ålder är det först nu man kan börja titta på att skapa en struktur med fokus på utveckling av specifika teknikmoment samt de bakomliggande fysiska faktorerna för att kunna utföra teknikmomenten fullt ut. En för snabb upptrappning av träningen leder dock ofta till överbelastning på kroppen, stress. Denna stress visar sig ofta genom sjukdom, skador och andra sjuk- och överbelastningssymptom. Därför krävs en plan och tålamod från både tränare, ledare och cyklisten själv. Även här ser vi positivt på att kombinera cyklingen med andra sporter, framförallt på vintern.

Som junior kan också en cyklist komma i kontakt med landslaget för första gången, och för förbundet vill vi vara med och skapa drömmar om världselit. Detta kommer inte sällan efter en första kontakt med mountainbikesporten utanför Sverige. Värt att känna till är att man som förstaårsjunior behöver visa på resultat i juniorklassen för att kunna bli aktuell för landslaget.

U23 (19-22 år) XC

Kanske den viktigaste ålderskategorin i utvecklingen mot världstoppen sker i detta skede. Nu är det hög tid att både träna och leva insiktsfullt och strukturerat, med fokus på prestation. Även om fortsatt teknikträning är ett måste, bör många av de tekniska färdigheterna finnas sedan cyklisten var yngre. En årlig, stegvis, upptrappning av träningsmängd, tävlingsnivå (konkurrens) och tävlingsmängd bör ske. En av de största utmaningarna vi ser är när en cyklist går ur gymnasiet, och hamnar i det vakuum som blir mellan skoltiden och den för de flesta andra naturliga vägen in i arbete eller fortsatta studier. Här gäller att det finns både bollplank samt stöttning från föräldrar och förening/distrikt. Även här fyller förbundet en viktig roll.

U21 (19-21 år) Downhill, Enduro och 4X

Kanske den viktigaste ålderskategorin i utvecklingen mot världstoppen sker i detta skede. Nu är det hög tid att både träna och leva insiktsfullt och strukturerat, med fokus på prestation. Även om fortsatt teknikträning är ett måste, bör många av de tekniska färdigheterna finnas sedan cyklisten var yngre. En årlig, stegvis, upptrappning av träningsmängd, tävlingsnivå (konkurrens) och tävlingsmängd bör ske. En av de största utmaningarna vi ser är när en cyklist går ur gymnasiet, och hamnar i det vakuum som blir mellan skoltiden och den för de flesta andra naturliga vägen in i arbete eller fortsatta studier. Här gäller att det finns både bollplank samt stöttning från föräldrar och förening/distrikt. Även här fyller förbundet en viktig roll.

Elit (23+ år) XC

Vid 23 år börjar det ofta finnas goda fysiska förutsättningar för att prestera på absoluta topp. Ända fram till 30-32 års ålder finns goda möjligheter till fysisk utveckling, precis som den psykiska erfarenheten, rutinen. Ska förbundet fortsätta sin satsning efter några år som Elit krävs att cyklisten tillhör eller är nära världselit, och uppfyller de krav som finns för att bli uttagen till de internationella mästerskapen.

Elit (21+ år) Downhill, Enduro och 4X

Vid 23 år börjar det ofta finnas goda fysiska och tekniska förutsättningar för att prestera på absoluta topp. Ända fram till 30-32 års ålder finns goda möjligheter till fysisk utveckling, precis som den psykiska erfarenheten, rutinen. Ska förbundet fortsätta sin satsning efter några år som Elit krävs att cyklisten tillhör eller är nära världselit, och uppfyller de krav som finns för att bli uttagen till de internationella mästerskapen.

Veteran, bredd och motion (17+ år) XC

Även om landslaget har en tydlig målbild med medaljer på internationella mästerskap så lever sporten med dess arrangörer och föreningar främst genom den bredd av seniorer, veteraner och motionärer som regelbundet deltar i XC-lopp runt om i landet. Bara för att man som ungdom eller ung vuxen väljer att inte längre satsa på sitt idrottande i den utsträckning man gjort tidigare ska man inte behöva lämna sporten helt och hållet. Här fyller både arrangörer och föreningar i samråd med grengruppen en viktig roll i säkerställandet av en attraktiv idrott för att behålla och väcka intresset för nya deltagare.

Långlopp (Cross-Country Marathon) XCM

Cross-Country Marathon, eller långlopp har vuxit sig allt starkare som folkidrott i Sverige under de senaste åren. Vår idrott bygger till stor del på den bredd av motionärer som på olika nivåer cyklar mountainbike ute i landet. Tävlingar och lopp så som Cykelvasan och Långloppscupen fungerar som perfekta insteg in i sporten med sina ofta tekniskt enklare banor. Dessutom spelar de viktiga roller för att skapa incitament för träning och glädje på cykeln samt möjligheten att få mäta sina krafter och/eller testa sina färdigheter. Utvalda långlopp i Sverige bör även spela en viktig del i svenska tävlingscyklisternas kalender (de som är baserade i Sverige). Dessa lopp kan vara viktiga för sponsorer, de kan hjälpa till att fylla ut tävlingskalendern, samt kan ge ett viktigt extra tillskott i kassan vid en framskjuten placering. Att som elitcyklist specialisera sig på långlopp är vanligt utomlands, där dessa stjärnor genom sponsorer och prispengar livnär sig på att endast delta i långlopp.

Skillnaden mellan XCO och XCM är ofta att den något åk-starkare, mindre explosiva och/eller tekniska åkaren bättre kan hävda sig på just de oftast mycket längre, mindre tekniska, tävlingsbanorna. Utvecklingen i Sverige har dock gått mot att bli allt kortare tävlingstid för eliten, något som tyvärr gör att dessa lopp får liten relevans för exempelvis uttagning till de internationella XCM mästerskapen. Arrangörerna, som i grunden är ideella föreningar, spelar en viktig roll i arbetet med att skapa attraktiva banor och utmaningar för cyklisterna. Återigen spelar grengrupperna en viktig roll i utvecklingen och dialogen mellan arrangörerna och SCF.

Förutsättningar för landslagsuttagning

Svenska Cykelförbundets långsiktiga mål med landslagstävlande är att ta medaljer på internationella mästerskap. För att nå dit låter vi främst juniorer och U23-cyklister testa på internationellt tävlande. Vi har även fokus på att utveckla våra cyklister så att de får rutin och förståelse för vad som krävs för att slå sig in i världseliten. Landslaget är flexibelt och kan variera under året beroende på vilken eller vilka cyklister som presterat bäst.

Avsikten är att lägga minst 50% av de ekonomiska medlen på att genomföra andra internationella tävlingsuppdrag än de internationella mästerskapen. Deltagande på internationella tävlingar sker utifrån tävlingens möjliga konkurrens, miljö, utmaning och plats i kalendern. Ambitionen är att ge så många unga landslagsaktuella cyklister, så ofta som möjligt chansen att få representera landslaget. Därför kommer flera av de årliga uppdragen innebära att vissa kostnader – så som tåg/flyg – behöver täckas av cyklisterna själva.

Landslagets tävlingsprogram ska ligga så att det ska kunna kompletteras med de svenska och nordiska UCI-tävlingarna. Detta skall leda till att våra bästa åkare regelbundet ska kunna få internationell konkurrens utan allt för stor insats i form av resande och därtill kopplade utgifter. Landslagsuppdragen ska leda till att cyklisterna får rätt konkurrens samtidigt som de samlar UCI-poäng och tävlingserfarenhet.

Riksidrottsförbundet (RF)

Som nämns inledningsvis i detta dokument har Riksidrottsförbundet (RF) bestämt att varje Specialförbund (SF), i detta fall Cykelförbundet (SCF) och dess föreningar ska verka för framtidens idrottande. För att nå RF’s mål att få fram fler världsstjärnor fördelas ett landslagsstöd till varje SF, utifrån RF’s uppsatta kriterier. Kriterierna, samt hur stödet fördelas finns beskrivet här. Utöver landslagsstödet finns möjlighet till verksamhetsstöd från RF. Mer om det finns att läsa här. Landslagsstödet finns tillgängligt för alla MTB-discipliner som uppfyller RF’s kriterier.

SOK (XCO)

SCF har som ambition att slussa cyklister som satsar på den olympiska disciplinen (XCO) in i något av SOK’s stödprogram Talang 2022 och Topp- och Talang. Förberedande arbete som utvalda cyklister i landslaget kan förväntas göra är att skapa en Individuell Utvecklingsplan, så som de kommer förväntas göra den dag de är med i något av programmen. SCF kommer också jobba nära SOK genom att exempelvis ta in experter och stöd för att tidigt låta cyklisterna få förståelse för hur SOK jobbar.

Talang 2022

SCF jobbar aktivt med SOK mot deras stödprogram Talang 2022 som startades under våren 2018 och är en utvecklingsinsats på vägen mot Topp och Talang. Syftet är att hjälpa unga talanger utvecklas i sin egen vardag tillsammans med sin hemmatränare och göra dem bättre rustade för steget upp på internationell nivå. Till skillnad från SOK:s ordinarie stödprogram, Topp och Talang, riktar sig Talang 2022 till de som ska vara med i världseliten om sex till tio år och som har sikte på OS i Paris 2024 eller OS i Los Angeles 2028.

Satsningen på Talang 2022 pågår, precis som namnet återspeglar, över en fyraårsperiod. På hösten varje år görs en gemensam utvärdering av den gångna säsongen. Om allt går enligt plan fortsätter samarbetet med planering inför kommande säsong. Årligen ska finnas möjligheten för nya aktiva att komma in i programmet eller att avbryta satsningen. Tanken är att deltagarna ska vara redo för att gå in i SOK:s ordinarie stödprogram Topp och Talang senast 2022.

Idag finns ingen MTB-cyklist i Talang 2022.

Topp- och Talang

Det finns även SOK:s Topp och Talang som ska ge aktiva med potential att nå världstoppen möjlighet att göra en hundraprocentig satsning, oavsett den egna idrottens eller familjens ekonomi. Aktiva inom de olympiska idrotterna tas in i SOK:s Topp och Talang genom att prestera toppresultat på internationella mästerskap eller via årliga så kallade Talangselektioner. Varje aktiv som ingår i stödprogrammet får ett skräddarsytt och behovsprövat stöd. Syftet är att stötta det sista steget i satsningen mot världstoppen.

Idag finns en MTB-cyklist i Topp- och Talang programmet.