Meny

Elitutvecklingskommittén MTB

Sedan 2019 har det funnits en ”Strategi och utvecklingsgrupp” för MTB. Till 2023 döps gruppen om till Elitutvecklingskommittén för att ännu starkare spegla vilket arbete som gruppen gör.

I Elitutvecklingskommittén ingår för närvarande:

 • Fredrik Ericsson (fd förbundskapten MTB och tränare på Dala Sports Academy)
 • Marcus Johansson (fd förbundskapten CX och tränare Hagströmska gymnasiet)
 • Alexandra Engen (fd proffscyklist MTB)
 • Pia Sundstedt (fd proffscyklist MTB och lvg)
 • Petter Mattsson (Förbundskapten MTB)
 • Felix Beckeman (Förbundskapten MTB-Gravity)

Målet med gruppen är att tillsammans med förbundskaptenerna diskutera och fungera som stöd i frågor som rör utveckling av landslagsverksamheten och eliten inom Sveriges MTB. Gruppen finns även med vid uttagningar och säkerställer att de blir gjorda på ett rättvist sätt.

Gruppens huvudsakliga uppgifter:

 • Att säkerställa cyklisternas möjlighet att samla in internationell rutin och erfarenhet i bra miljö.
 • Att prioritera fler antal internationella starter före antal deltagare på internationella mästerskap.
 • Att vid nationella samlingar och läger utanför tävlingsarenan utbilda, stötta och supporta våra cyklister.
 • Att jobba för att framgångar på internationella mästerskap i stor utsträckning skall ske med hjälp av den miljö och stöttning SCF har bidragit med.
 • Att utifrån de ekonomiskaförutsättningar som finns se till att landslagets verksamhet är så bra som möjlig.