Alla grenar

Strategi och utvecklingsgrupp MTB

Sedan 2019 finns det en ”Strategi och utvecklingsgrupp” för MTB.

Målet med gruppen är att stödja förbundskaptenerna i arbetet som rör strategier, utveckling samt att säkerställa att uttagningar har en bred förankring och är välgrundade. Likaså finns i gruppen en förståelse om att det inte finns en väg till framgång, vilket gruppens totala erfarenheter innebär att vi bättre kan stötta olika cyklister på olika vis.

Gruppens huvudsakliga uppgifter är:

  • Att säkerställa cyklisternas möjlighet att samla in internationell rutin och erfarenhet i bra miljö.
  • Att prioritera fler antal internationella starter före antal deltagare på internationella mästerskap.
  • Att vid nationella samlingar och läger utanför tävlingsarenan utbilda, stötta och supporta våra cyklister.
  • Att jobba för att framgångar på internationella mästerskap i stor utsträckning skall ske med hjälp av den miljö och stöttning SCF har bidragit med.

Verksamheten sker fortsatt utifrån de rådande (begränsade) ekonomiska förutsättningarna. Deltagande på internationella mästerskap ska fortsatt ske – för de som har chans att leverera framskjutna resultat.

I gruppen ingår just nu:

Fredrik Ericsson (fd förbundskapten mountainbikelandslaget och tränare)

Adrian Hörnqvist (Förbundskapten DH/END/4X)

Marcus Johansson (Tränare Hagströmska gymansiet, Falun)

Emil Lindgren (Tävlingscyklist)

Fler personer har erbjudits en plats i gruppen för att få en beredare kompetens och könsfördelning, så gruppen kan komma att växa i framtiden.