Meny
Landsväg

Positivt besked för SM i Lindvallen: ”Ser ut att kunna bli verklighet”

Ännu är det för tidigt att skriva grönt ljus för SM Landsväg i Lindvallen. Men Trafikverket som i december gav ett negativt förhandssvar, ser nu positivt på möjligheten att genomföra Landsvägs-SM i Lindvallen så som planerat. Det skriver SCF, Trafikverket och Länsstyrelsen Dalarna i en gemensam kommuniké som Cykelsverige kan ta del av i dag.

– Svenska Cykelförbundet har avsatt stora personella resurser för att vända det negativa förhandsbeskedet. Det känns väldigt bra att samtliga parter i beslutsprocessen i dag ser betydligt mer positivt på SM Lindvallen, säger Leif Karlsson, generalsekreterare på SCF.

En förutsättning för att SM ska kunna genomföras är att Polismyndigheten bistår med resurser för att hantera de behov av att dirigera trafik så som beskrivits i ansökan.
Svenska Cykelförbundet och Trafikverket kommer därför sitta i ytterligare samtal för att skapa en tydlig bild av arrangemangets utformning och framkomligheten för övrig trafik.

– Det är av stor vikt att arrangemanget kan genomföras på ett säkert sätt för såväl deltagande cyklister, publik och funktionärer som för den ordinarie trafiken på väg 66 och 1050, skriver företrädare för Trafikverket i den gemensamma kommunikén.

Det slutgiltiga beslutet kommer tas av Länsstyrelsen Dalarna och parterna är överens om att beskedet bör komma från Länsstyrelsen Dalarna senast i slutet av april. Eftersom att ingen har råd med ett negativt besked så sent i processen kommer det fortsatt föras grundliga dialoger, för att säkerställa att alla säger ja.

– Vi tackar för den konstruktiva och positiva dialog vi fört som gör att vi förhoppningsvis har en lösning för SM Lindvallen. Den folkfest vi siktar på ser ut att kunna bli verklighet, säger Leif Karlsson.

Här kan ni ta del av kommunikén i sin helhet.