Alla grenar
Mountainbike

Rapport från grengruppsmötet under 2019-års XCO SM i Östersund

Grengrupp XCO vill börja med att tacka de ca 50 deltagarna. Grengruppen är mycket glada över den höga närvaron.

Följande punkter kommunicerades och togs upp under mötet:

 • Det preliminära SWE Cup och nordiska UCI programmet för 2020 presenterades och finns som bild nedan (klicka på bilden för att få den skarp. Observera att förändringar kan komma att ske).
 • Vi söker XCO SM arrangör för 2020 och 2021! Varmt välkomna med ansökningar, som vi vill ha in senast 31/8. Vi är öppna för att diskutera datum samt antal år man tar på sig mästerskapet.
 • Jennie Stenerhag har valt att ställa sin plats i grengruppen som åkarrepresentant till förfogande. Jennie kommer fortsatt sitta kvar i grengrupp XCM. Nominera gärna någon som ni tycker skulle vara lämplig som kvinnlig åkarrepresentant i grengrupp XCO!
 • Grengruppen vädjar till landets arrangörer att inkludera klassen Herrar Seniorer i sina arrangemang. Vi får till oss från deltagare att detta efterfrågas. Främst gäller detta 19-29-åringar som förvisas till Sportklassen om de inte väljer att köra Elitklass. Grengruppen avser att införa klassen Damer Seniorer till 2020-års säsong då denna klass saknas i tävlingsreglementet idag. Vi ska också undersöka möjligheten att få deltagandet i Seniorklassen tillåten från 17 år.
 • Vi kommer att kommunicera en deadline då 2020-års arrangemang behöver finnas i Swecyclingonline. För nationella lopp kommer detta troligtvis vara 1/11. Detta för att grengruppen ska ha en chans att kunna förstå och motverka onödiga kollisioner.
 • Vidare kommer grengruppen under hösten titta vidare på följande:
  • Seedning för ungdomsklasser inför SM som vi fått synpunkter på.
  • Då P/F 10-12 inte längre är SM klass bör efteranmälningsavgiften kanske inte vara enligt SM reglerna.
  • Undersöka möjligheten av byte från XCE till XCC (Short Track) under SM.
  • Undersöka om XCE kan införas i RF’s ”SM-veckan” tillsammans med stora delar av landets SM-arrangemang?
  • Ändrande av poängberäkning för SWE-, Ungdoms- och Master Cup. Vi ser behov av översyn inför 2020.

 

Grengruppen kommer att ha en samling under hösten och gå vidare med ovan punkter. Som vanligt kan ni maila in frågor, synpunkter och önskemål till mountainbike@scf.se .

Mvh Grengrupp XCO