Alla grenar

Feedback – förslaget om nya klassindelningar för nybörjare och P/F10-12 och om SM-status

Grengrupp XCO har tagit emot en hel del synpunkter på de förslag som grengruppen har arbetat fram och presenterat. Vi ser i grunden positivt på att det finns ett engagemang och att många vill vara med och påverka.

Främst har det varit två synpunkter som förts fram:

  1. Synpunkter från föräldrar om en upplevd besvikelse från 10-åringar gällande förslaget om förändring av klassen P/F10-12 till P/F11-12. ”Ska min son/dotter inte få tävla?? Hen som längtat så efter det nu när hen äntligen fyller 10?!”
  2. Synpunkter från föräldrar om besvikelse över att klassen P/F10-12 (P/F11-12) inte har SM status. ”Då blir det ingen resa till Östersund och MTB SM för vår del i år!”

Grengruppens svar gällande förslag om förändring av klass P/F10-12 till P/F11-12:

Vi tror att man inte förstått vad våra förslag fullt ut innebär. Att exempelvis en 10-åring istället för att vara två år yngre än sina medtävlande, faktiskt kommer att få vara äldst i en klass. Att utgångsnamnförslaget ”Fortbörjarna” lika gärna hade kunnat heta P/F8-10 (eller P/F9-10). Och att skillnaden på klass och tävlingsmomentet nog inte kommer att uppfattas överhuvudtaget av barnet.

Vår anledning till förändringen är:

  • Att säkerställa att startfältet blir jämnare och eventuellt mindre.
  • Att säkerställa en roligare och säkrare tävlingsupplevelse.

Vi är inte emot att barn tävlar, tvärtom! Vi vill bara säkerställa (enligt RF’s riktlinjer gällande barnidrott, läs mer längre ner) att resultaten inte ska få någon större betydelse. Det ska handla om lek, att ha roligt och viljan att röra på sig på barnens egna villkor.

Grengruppen väljer att inte gå vidare med införandet av förslaget till 2019. Vi menar på att det behövs större förankring i cykelsverige samt att vi förstår att tiden för arrangörer börjar bli knapp. Istället ser vi fram emot att få bjuda in till ett öppet grengruppsmöte under XCO SM i Östersund där vi vill presentera ovan förslag igen och ta emot eventuella frågor. Vår ambition är att införa förslagen till säsongen 2020 och kommer därför att utlysa namntävling redan under våren 2019.

Grengruppens svar gällande förändring av SM status P/F10-12:

Gällande SM och SM-status kommer vi självklart ha klassen P/F10-12 även under SM. Enda skillnaden är att vi förordar en prisutdelning som inte består utav SM-medaljer till de tre snabbaste, utan istället vill vi dela ut pris till alla som genomför loppet, oavsett resultat. Återigen vill vi inte fokusera på resultaten.

Varför gör vi detta? Svenska Cykelförbundet (SCF) är ett Specialförbund (SF) kopplat till Riksidrottsförbundet (RF). Vårt ekonomiska stöd och medlemstillhörighet är villkorad mot en rad åtaganden och förhållningssätt, bland annat på vilket sätt vi bedriver och hanterar vår idrott och våra värdegrunder. RF jobbar aktivt med att säkerställa och driva igenom en rad åtgärder för att säkerställa ”Ett livslångt idrottande”. Det innebär att det läggs stort fokus på att varje SF följer de riktlinjer som finns kring hanteringen av barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna.

Idrottsverksamhet upp till 12 år kallas barnidrott. Man kan läsa mer om vad som gäller för barnidrott här: http://www.svenskidrott.se/globalassets/svenskidrott/dokument/undersidor/barn–och-ungdomsidrott/riktlinjeranvisningar/anvisningar-for-barn-och-ungdomsidrott_bladet.pdf

På sidan 7 står det:

Anvisningar:

  • Tävlingsverksamhet för barn ska planeras så att resandet minimeras.
  • Nationella mästerskap ska inte förekomma för barn, inte heller nationella tävlingar som kräver kvalificering. 
  • Rankinglistor ska inte förekomma för barn.
  • SF ska inte ta ut barn till landslag eller motsvarande.*
  • SF ska inte sanktionera att barn tävlar internationellt.*

*Enligt 8 kap. 8 § RF:s stadgar krävs SF:s godkännande. För att representera förening eller förbund i tävling eller uppvisning utanför Sverige, och landslag är alltid en SF-angelägenhet.

Det finns även mer att läsa om detta på www.strategi2025.se .

Grengruppen väljer att gå vidare med förslaget om slopad SM status för klassen P/F10-12 till 2019 gällande XCO och XCE. Vårt förslag om prisutdelningsförfarande för P/F10-12 under SM och som kommer presenteras till SM arrangören är:

”Samtliga deltagare kallas i lottad- eller bokstavsordning upp på scen för mottagande av pris (medalj, pokal, eller liknande). En fanfar spelas för väl genomförd insats. Sedermera lottas deltagarna fram till ett rikligt prisbord. Prisceremonin ska vara en möjlighet att träffa nya och gamla kompisar och en möjlighet att dela glädjen och upplevelsen utanför tävlingsbanan.”

Förlagen från Grengrupp XCO