Alla grenar

Svenska tävlingar Paracykel

Grengrupp paracykel  fokuserar på att det arrangeras fler tävlingar på bana och landsväg i Sverige med paracykel som disciplin.
För att få större startfält och än mer intressantare tävlingar läggs stor vikt på
att det arrangeras internationella UCI tävlingar i Sverige.

Svenska tävlingar säsongen 2022