Arrangör

Här informerar vi arrangörer hur de kan ta med paracykel som klasser på
svenska tävlingar och motionslopp.

Introduktion Paracykel

Paracykel med på svenska landsvägstävlingar

Paracykel med på svenska motionslopp

Tävlingsregler och mästerskapsregler

Grengrupp paracykel arbetar aktivt med att paracykel är med på fler svenska tävlingar, och stöttar
arrangörer i arbetet med att det arrangeras fler internationella tävlingar.
För mer information kontakta: paracykel@scf.se