Paracykelakademin

ParacykelakademinMed medel från Allmänna Arvsfonden och tillsammans med RG Aktiv Rehabilitering och Valjevikens Folkhögskola har Svenska Cykelförbundet startat Paracykelakademin. Projektet syftar till att bättre inkludera barn och unga med rörelse- eller synnedsättningar i samhället samt öppna för social interaktion och bättre hälsa. Barn och unga med rörelse- eller synnedsättningar blir väldigt ofta utanför när det kommer till fysiska aktiviteter men genom att ta fram metoder för att ge fler möjlighet att börja cykla och genom att samarbeta med både samhällsinstitutioner, ideella organisationer och kommersiella intressen vill vi skapa förutsättningar för att barn och unga med rörelse- eller synnedsättningar ska kunna använda cykel både för transport, motion och social samvaro, på så lika villkor som det är möjligt.

Paracykelsporten har vuxit enormt i Sverige under de senaste åren. Samtidigt finns det nästan inga möjligheter för barn och unga med rörelse- eller synnedsättningar att ens få prova hur det är att cykla. Det saknas anpassade cyklar och det saknas kunskap om vilka möjligheter som finns. Projektet kommer i sig självt ha tillgång till cyklar och kunskap men den viktigaste uppgiften är att utveckla metoder för att sprida både möjligheterna och kunskapen!

Bland våra samarbetspartners har vi Invacare och Autoadapt och vi arbetar just nu på att ingå samarbeten med fler leverantörer, dels för utrustning för projektet och för deltagarna men också för en transportbil. Vår målgrupp har begränsade resurser och har inga möjligheter att själva ta sig till oss. Vi måste komma till dem! Vi bygger också upp vårt kontaktnät inom aktuella samhällsinstitutioner och arbetar med de cykelföreningar där vi kommer att att dra igång med de första aktiviteterna.

Paracykelakademin kommer att verka i hela landet men utgår från 4 distrikt eftersom vi anser att de platserna har en bra grund och goda förutsättningar:

Distrikt Syd har sin bas i Valjeviken i Sölvesborg, kontaktperson är Frida Johansson.
Distrikt Väst har sin bas i Mölndals Cykelklubb i Lindome, kontaktperson är Karl Utterhall.
Distrikt Mitt har sin bas i Cykelklubben Armkraft i Örebro, kontaktperson är Eric Poignant.
Distrikt Mitt/öst har sin bas i Velodromen CK i Falun, kontaktperson är Emma Stenberg.

Koordinator, samt drivande och och sammanhållande kraft för projektet, är Michael Lindgren.

Allteftersom projektet växer så kommer dessa sidor att utvecklas. Här kommer att finnas kunskap och resurser, beskrivningar av planerade och genomförda aktiviteter, länkar till föreningar och tips på hur man kommer igång och vem man ska kontakta!

Välkommen! 🙂