Projekt Paracykel

Våren 2013 startade Projekt Paracykel. SCF fick då tillsammans med ett flertal medsökande en projektansökan accepterad hos Allmänna Arvsfonden. Detta möjliggjorde bland annat inköp av ett stort antal paracyklar till prova-på och motionsverksamhet.

Projektet bedrivs från två depåer med cyklar för prova-på och motionsaktiviteter.  En depå i Frösundavik hos Rehab Station Stockholm och en depå i Lindome hos Mölndals CK.

Eftersom en cykel kan anpassas efter en persons funktionsnedsättning är ledordet i projektet- ”Alla kan cykla” !

Projektet avslutades 2016-09-30 men har fortsatt med aktiviteter i Stockholm, Örebro och Lindome. Samt genom Projekt Paracykelakademin.

Projektbeskrivning

Syfte

Ge fler personer med fysiska funktionsnedsättningar möjlighet att få en fysisk aktiv livsstil och upptäcka glädjen och frihetskänslan med cykling.
Utveckla och implementera ett samarbete, från skada till ett aktivt vardagsliv, mellan rehabiliterings- habiliteringsenheter och idrottsrörelsen för att ge personer med fysisk funktionsnedsättning tillgång till såväl redskap som ett etablerat sammanhang att fortsätta med fysisk aktivitet i även efter rehabilitering.
Projektet, med dess utformning, innebär att Svenska Cykelförbundet (SCF) kommer att leda utvecklingen bland specialidrottsförbunden i det viktiga arbetet med att skapa förutsättningar för personer med fysiska funktionsnedsättningar att leva ett fysiskt aktivt vardagsliv.

Målgrupp

Projektet vänder sig till personer över 16 år som har en fysisk funktionsnedsättning eller en synnedsättning, vilket omfattar ca 150 000 personer i Sverige.

En annan viktig målgrupp är familj och nära anhöriga, då vi vet hur mycket ett gemensamt aktivt liv betyder för hela familjen. Här är målgruppen svårare att sätta i siffror.

Nyskapande

Vi vill ersätta kostsam sjukvård med berikande friskvård!

–  Projektet möjliggör ett nytt och sätt att stötta personer med fysik funktionsnedsättning hela vägen från skada till ett fysiskt aktivt vardagsliv. Det finns en stor potential i att utveckla samarbete mellan rehabilitering, friskvård och idrottsrörelser, för att främja hälsa och livskvalitet för personer med fysiskt funktionsnedsättning är något helt nytt.

–  Svenska cykelförbundet tar en helt ny roll i arbetet med att få fler personer med fysisk funktionsnedsättning att tillgodogöra sig den fysiska aktivitetens positiva tränings- och hälsoeffekter och samtidigt upptäcka glädjen och frihetskänslan med cykling

–   Projekt utgör ett pilotprojekt för övriga idrottsförbund där samarbetsmodeller och arbetssätt som tas fram inom projektet kan användas även av andra förbund och gagnar därmed inte bara SCF utan handikappidrotten i stort.

–   Det har aldrig tidigare gjorts en så bred och genomgripande satsning för att får fler personer med fysisk funktionsnedsättning att börja cykla. Projektet skapar helt nya förutsättningar att integrera paracykling som en naturlig del i cykelsverige.

Medsökande

Rehab Station Stockholm, RTP Personskadeförbundet och RG Aktiv Rehabilitering-

Samarbetspartners

Cykelfrämjandet, Synskadades Riksförbund, Svensk Cykling, Össur Nordic, Invacare, Tjörn Triathlon, Hisingen CK, Mölndals CK, SMACK, Merida AB, Sunrise Medical, Scandinavian Flyers och Alu Rehab.