Meny

Köpa cykel

Det finns ett antal leverantörer av cyklar i Sverige och internationellt beroende på vilken cykel typ som man har behov av. Nedan är förteckning på de leverantörer som vi känner till.

Handcykel
Invacare – Top End
Hjälpmedelsexperten
Sunrise

Racer
Racercykel köps från din cykel butik.
Vi får regelbundet förfrågningar om att koppla ihop fram och bakbroms till ett bromshandtag.
Nedan en bild på en koppling för en vajer in och två vajrar ut. Vid förfrågan om kopplingen eller
för annan anpassning av din cykel kontakta paracykel@scf.se

Tandem
Trident
Duratec
Calfee
Scandinavian Flyers säljer Duratac i Sverige, kontakta Peter Tonér,  peter.toner@gmail.com

Trike
Skeppshult -Trehjulig standardcykel
Monark – Trehjulig standardcykel
Van Raam – Trehjuliga cyklar
Trike – Trehjulig tävlings cykel
Trehjulig liggande modell – Leverantörer i Sverige

Fler cykel typer och leverantörer
Det finns fler cykel typer och leverantörer av cyklar för personer med funktionsnedsättningar, både i Sverige och internationellt.
Googla t.ex. med sökord som cykel för personer med funktionsnedsättning, adaptive cycling eller för den cykel typ du söker.

ANSÖK FRÅN FONDER FÖR HJÄLPMEDEL
Att köpa en cykel kan för de flesta vara en stor investering, för att få fram medel till ett inköp
finns det ett stort antal fonder som ger bidrag vid köp av hjälpmedel och från dessa kan du söka stöd och bidrag. Alla fonder har olika tillvägagångssätt när det gäller ansökan, men det vanligaste är att du skickar in en beskrivning av dig själv och dina behov. Se det som att du skall motivera varför just du skall få hjälp och bidrag från fonden. Din motivering bedöms sedan av fonder för hjälpmedel. Vi råder dig att du skall läsa respektive fonds anvisningar noga. Alla fonder och stiftelser har olika krav och ansökningsprocedurer, och de vänder sig ibland bara till specifika grupper. Det är bra att vid ansökan också bifoga en offert på den cykel som du ska köpa.

FONDER ATT SÖKA FÖR HJÄLPMEDEL

Här har vi listat länkar till de olika fonderna som vi känner till. Klicka på dem för mer information.

 • Anérstiftelsen – Hjälp till organisationer som stödjer enskilda och behövande personer.
 • Arvsfonden – Stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer som vill utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor.
 • Berit Söderströms stiftelse – stipendier som kan sökas av personer med fysiska funktionsnedsättningar.
 • Doktor Felix Neuberghs stiftelse – Delar ut bidrag till bl.a. sjuka och personer med funktionsnedsättningar.
 • Föreningen FVO – Förening som delar ut bidrag till personer med låg inkomst, främst till ensamstående föräldrar, långtidssjuka och ålderspensionärer
 • Jerringfonden – Delar ut anslag och stipendier till personer eller verksamheter inom vård, omsorg eller utbildning. Medlen ska gynna barn och unga (under 18 år) med särskilda behov
 • Henry och Ella Ståhls stiftelse – Ur stiftelsen kan du som har en varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom söka bidrag.

Fler fonder för hjälpmedel

 • Kungafonden – Ekonomiskt stöd till personer som drabbats av sjukdom eller skada vid tjänstgöring inom eller i samband med totalförsvaret, räddningstjänsten och verksamhet inom Polisen, Kustbevakningen samt Tullverket.
 • Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse – Delar ut bidrag till barn och ungdomar, företrädelsevis till dem med CP-skada. Delar även ut bidrag till föreningar och för forskning med samma inriktning.
 • Norrbacka-Eugeniastiftelsen – Anslag till enskilda personer med rörelsenedsättningar, organisationer och föreningars aktiviteter samt till forskning och utvecklingsarbete.
 • Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse – Bidrag till verksamheter som riktar sig till barn, ungdom eller äldre, personer med funktionsnedsättningar eller sjuka.
 • Prins Carl Gustafs Stiftelse – Stiftelsen prioriterar verksamheter som riktar sig till  barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.
 • Radiohjälpsfonden och Kronprinsessan Victorias fond – Ideella föreningar kan söka om anslag för pengar till fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom.
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten – Bidrag till vissa studier för personer med funktionsnedsättning.
 • Stiftelsen Alexander Dickson’s Donations Fond – Bidrag till ekonomiskt behövande, t.ex. barn med funktionsnedsättningar eller personer med kostnader för sjukdom som inte samhället ersätter.
 • Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne – Bidrag till föreningar och organisationer med social inriktning.
 • Bidragsstiftelsen från DHR – Du som kan ansöka om bidrag från Bidragsstiftelsen har en betydande rörelsenedsättning som inte har sin grund i en intellektuell funktionsnedsättning  eller neuropsykiatriska diagnoser.
 • Ragnhild Frykbergs Stiftelse – Stiftelsen skall främja ungdomars utbildning samt vård av behövande ålderstigna sjuka och lytta, oberoende av ras och kön.

Ännu fler fonder för personer med funktionsnedsättningar