Meny
Paracykel

Pilotpool till tandem

För att cykla tandem så behövs det en Pilot (den som sitter fram, styr, bromsar och informerar vad som händer) i samverkan med Stokern (den som sitter bak) trampar för att
driva tandemen framåt.

Synskadade har behov av piloter som kan vara med och cykla. För att möjliggöra det kan en modell vara att man lokalt inrättar en grupp på Facebook eller någon annan
social plattform. För att sedan ragga intresserade som kan och vill vara med och köra tandem. Lägg in förfrågan till tandem poolen när man avser att cykla och se om någon kan vatra med som pilot.