Alla grenar
Paracykel

Paracykelakademin resurs inom paracykel

Projekt Paracykelakademin ett treårigt projekt med medel från Arvsfonden avslutades 31 augusti 2019.
https://scf.se/paracykel/paracykelakademin/

Paracykelakademin kommer att finnas kvar som resurs inom grengrupp paracykel i Svenska Cykelförbundet. För att fortsätta med att bedriva rekrytering, utbildning och prova-på runt om i landet.

Paracykelakademin kommer att fokusera på att vara där vi möter personer ur våra målgrupper. På läger som RG Aktiv Rehabilitering, Parasport i Sverige och SPSM med flera arrangerar.

För att möjliggöra det, är arbetet med att söka medel från stiftelser och fonder igång.