Alla grenar
Paracykel

Nordiskt Handcykelläger 10 – 15 maj

I samband med UCI tävlingarna under Swedish Paracycling Weekend 2020 med tävlingarna i Falun och Arlanda
16 – 17 maj arrangeras det ett nordiskt handcykelläger.

Det här är ett steg för att stärka det nordiska samarbetet med paracykel i våra nordiska länder.
En fantastisk bra miljö för att våra aktiva ska få möjlighet till bra träning och utbyta erfarenheter
med varandra. Även för ledare och tränare är det här bra för att utbytta erfarenheter och lära av varandra.

Inbjudan Nordic Handcycling Training Camp May10-17