Meny
Paracykel

KOMPETENSLYFTET: Paraidrottares hälsa i två steg på Bosön i november

Att kunna delta i idrott på ett säkert sätt samt att prestera opimalt och hälsosamt är en viktig aspekt inom Parasport. Som en del i kompetenslyftet anordnar Parasport Sverige kursen ”Paraidrottares hälsa 23–24 november på Bosön (det finns även möjlighet a” delta digitalt).

Fokus ligger på träning och tävling för idrottare med funktionsnedsättning. Syftet med utbildningsdagen är att ge en bild av hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar kring hälsa och prestation för paraidrottare att utvecklas inom sin parasport.

Kursen vänder sig till SF som ingår i kompetenslyftet, men även till tränare, coacher, idrottslärare, föräldrar och även medicinsk personal.

Kursen Avverkas i två steg dagarna efter varandra.