e-cycling

Regler

Det finns idag ett regelverk från UCI som omfattar E-cycling. Ni kan läsa och ladda ned det regelverket här: https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/11.12-uci-cycling-esports-regulations-en-22.01.2020.pdf

Något som också är viktigt för att förutsättningarna skall bli så rättvisa som möjligt är att man anger rätt längd, vikt och FTP i den plattform som man använder. Man skall också använda en uppdaterad mjukvara/hårdvara samt en korrekt kalibrerad trainer/utrustning.

När det gäller tävlingar på Zwift så bör man koppla sitt Zwiftkonto till Zwiftpower som är den plattform som gäller vid tävlingar på Zwift.

Det finns fyra olika tävlingsklasser inom Zwift. Detta för att man skall få tävla mot så likbördiga cyklister som möjligt. Klassificeringen bygger på deltagarens FTP (Functional Threshold Power) alltså hur många watt som cyklisten kan trycka per kilo kroppsvikt. Watt/kg fastställs genom ett FTP-test som deltagarna själv måste göra innan man registrerar sig.

Det går bra för lägre rankade cyklister att anmäla sig i en högre klass. Men om en A cyklist kör ett lopp i kategori B så kommer denne att bli diskad. Det pågår nu också mycket jobb på att lösa denna problematik med automatik. Öppen klass kräver inget FTP-test men ger heller inga resultat.

Här finns detaljerad information om dom regler som gäller på Zwift: https://zwift.com/p/zwift-cycling-esports-rules

Om du lyckas att överprestera i tre lopp inom 90 dagar så kommer du med automatik att flyttas upp en kategori av Zwift.

Regler kring Dual Recording för kategori A

– Smart Trainer måste användas som primär Power Source. Visa detta genom att ladda upp dualrecording. Du kan bli ombedd att tillhandahålla original power-filer (.fit) eller loggfiler (.log) för direkt verifiering.

– Topp 10 måste ladda upp dualrecording till ZP inom 18 timmar efter varje lopp. Alla cyklister uppmanas starkt att ladda upp dubbla inspelningar till ZP. https://zwiftinsider.com/zwiftpower-dual-recording/

– Dubbla inspelningsvärden som överstiger 2 av 4 av följande intervall kommer att resultera i DQ:

 • 20 min: Max 4,5 %
 • 5 min: Max 5 %
 • 1 min: Max 5,5 %
 • 5-15 sekunder: Max 6 %

– Cyklister utan dual inom 18 timmar efter loppet kommer INTE att återinsättas i loppet.

– Vi uppmuntrar alla att följa eRacing-reglerna definierade av Zwift: https://zwift.com/p/eracing-rules

– Bra sportmanship: ”Följ inte en cyklist som fuskar eller tävlar på en felaktig eller uppenbart felkalibrerad trainer. Om du gör det, kommer eller kan du diskvalificeras.”

Tävlingsklasser i Zwift

Herrar

 • A: 4+ w/kg
 • B: 3.2 – 3.9 w/kg
 • C: 2.5 – 3,1 w/kg
 • D: 1 – 2.4 w/kg
 • E: Öppen klass

Damer

 • >3.7 W/kg
 • 2W/kg – 3.69 W/kg FTP
 • 5W/kg – 3.19 W/kg FTP
 • Under 2.49 W/kg FTP