Västmanlands Cykelförbund

Västmanlands Cup – Riktlinjer och tips

Syftet med Västmanlands Cup är att ge barn och ungdomar i vårt distrikt möjlighet att tävla under enkla och säkra former, i närheten av bostadsorten. Det viktigaste är att delta, träffa andra cyklande barn och ungdomar, och att ha roligt.

Innan tävlingen

Allmänna regler

Distriktstävlingsserie, öppen för tävlande från eget och angränsande distrikt.

Svenska Cykelförbundets (SCF) tävlingsregler (TR) gäller. 1 SCF TR del 1, 2017:1, 1.2.038

 • Eget distrikt: Västmanland.
 • Angränsande distrikt: Dalarna, Gästrikland, Uppland, Södermanland, och Örebro Län.

Deltagare skall vara medlem i en förening ansluten till SCF, via något av de distriktsförbund som nämns ovan och ha tävlingslicens, med några undantag. Följs dessa regler så gäller också försäkringsskyddet.

Viktigt! Hjälm och fungerande bromsar är villkor för start.

Inbjudan

Inbjudan till respektive deltävling e-postas av arrangerande klubb senast två veckor innan tävlingsdagen, till cykelklubbarna i Västmanland och till Västmanlands Cykelförbund (VCF), vastmanlandscf@scf.se, för att anslås på VCF hemsida.

Inbjudan skall innehålla information om tävlingsdag, plats, disciplin/gren, klasser, starttid, distanser och gärna beskrivning av banorna, eventuella toaletter och möjlighet till ombyte, vägbeskrivning till startplatsen, arrangerande förening, samt kontaktperson och kontaktuppgifter.

Klasser

Deltagarna är indelade i klasser enligt nedan. Rätt att delta i viss åldersklass räknas efter det kalenderår som cyklisten uppnår den åldern.

 • Nybörjarklasser (ingen licens behövs)
  • FP 0-7 år
  • FP 8-10 år
 • Tävlingsklasser (tävlingslicens krävs)
  • FP 9-10 år
  • FP 11-12 år
  • FP 13-14 år
  • FP 15-16 år
  • Herrar och Damer sport

Anmälningar

Anmälningar görs gemensamt genom sin hemmaklubb. Efteranmälan endast i undantagsfall och då senast 30 minuter innan första start. Inga startavgifter tas ut.

Start- och målområde

 • Någon form av skylt bör visa var start och mål finns.
 • VCF, via Martin Kuortti, kommer ut till arrangerande förening med ljud (om så önskas) och en uppblåsbar målportal. Arrangerande förening ska kontakta Martin på tfn 070-6274406 minst en vecka innan tävling för avstämning.
 • En speaker behövs för att underlätta kommunikationen till alla.
 • FIKA: Deltagarna i Västmanlands Cup, upp till och med 16 år, får gratis bulle och saft efter loppet. Detta ordnar varje förening med själva. Vinsten man får genom att även sälja fika bekostar ungdomarnas fika.

Tävlingsbanor och startordning

De yngre klasserna bör ha en enklare och kortare bana. Den yngsta klassen bör ha en åktid på max 10 min.

Flickor och pojkar i samma åldersgrupp kan starta samtidigt men resultaten räknas i flick- respektive pojkklass.

Flickor och pojkar/damer och herrar i samma åldersgrupp kör exakt lika många varv på banan.

Starttid för första klass samt startordning för klasserna skall framgå av inbjudan. Normalt brukar de yngsta klasserna starta först.

Under tävling

Nummerlapp

Alla deltagare skall ha nummerlapp. Nummerlapparna hämtas på tävlingsområdet och återlämnas efter målgång. Utdelning av nummerlappar kan göras klubbvis.

Starter

För att deltävlingen ska flyta på så bra som möjligt och att ingen ska behöva köa sig fram till en bra startposition gäller följande.

 1. Genomför starter så som de sker på nationella tävlingar. Lotta startordningen i varje klass. Efteranmälningar hamnar sist i startordningen. 10 minuter innan start sker upprop där cyklister ropas upp och sedan får rulla in till startposition. Är man inte på plats vid uppropet så hamnar man sist i startordningen. Vid start ska det finnas startled med avstånd mellan startleden och max antal per startled, så att avstånd mellan cyklister blir säkert innan start. Arrangören säkerställer att avstånden hålls ända fram till att start går. På detta sätt minimerar vi olycksrisken och slipper att barn köar för att få en bra startposition.
 2. Startern pratar innan start med barnen och berättar tydligt vad som gäller. När cyklist kommer ikapp en annan cyklist så ska båda cyklister underlätta för en omkörning. Man kan som bakomvarande cyklist tydligt meddela när man försöker cykla om med till exempel ”Jag kommer till vänster”. Framförvarande cyklist ska slå av lite och ge rimlig plats till omkörande cyklist som sedan tackar cyklist som passeras. Detta är svårt att få till bland de yngsta klasserna men ledare måste upprepa detta inför varje lopp så att det till slut blir naturligt. Med detta sätt så kommer omkörningar med tiden att flyta på smidigare.
 3. Variera vilka som startar först. Det finns fördelar med att även låta flickor starta först. Framförallt i de lägre åldrarna. Det skiljer mer internt mellan pojkarna och internt mellan flickorna än mellan könen. Dessutom är det bra att alla får träna på att köra om men även att underlätta när de blir omkörda. På detta sätt kommer barnen att få bättre förståelse för att det är bra att hjälpa varandra i spåret.

Sjukvård

Den arrangerande klubben ansvarar för att det finns sjukvårdsväska och sjukvårdsansvarig på plats.

Efter tävling

Resultatlistor, poängberäkning och priser

Resultat- och deltagarlistan efter varje deltävling e-postas senast två dagar efter deltävlingen till Västmanlands Cykelförbund (VCF), vastmanlandscf@scf.se, för sammanställning. Resultat anges för deltagare från och med 9 år och äldre. För Nybörjare anges deltagandet.

 • Startpoäng: 5 startpoäng till alla startande, även till dem som bryter tävlingen (DNF).
 • Placeringspoäng (ej Nybörjare): Vinnare får 10 poäng, tvåan ett poäng mindre, trean ytterligare ett poäng mindre, och så vidare. Alla som går i mål får minst en poäng. De som bryter (DNF) får dock ingen placeringspoäng.
 • I slutsammanställningen räknas maximalt 7 av 8 deltävlingar med i totalpoängen för varje tävlingsdeltagare. Om två deltagare på pallplacering har samma totalpoäng så är det den med flest vinster som kommer först. Är det fortfarande lika räknas andraplaceringar och så vidare.

Sammanställd resultat- och deltagarlista räknas ut efter varje deltävling, och anslås på VCF hemsida. Pris delas ut vid avslutningen till alla deltagare.

Det är valfritt för arrangerande klubb om uppmuntringspris ska delas ut vid deltävling.

Övrigt

Nytt från 2022 är att varje förening som deltar i Västmanlands cup i efterhand kommer att faktureras 1 000 kr/förening från VCF. Denna summa ersätter den fakturering som tidigare gjorts för utkörning av ljud och portal. För föreningar i angränsande distrikt är summan 1 500 kr/förening.