Styrelse

VCFs styrelse 2023-24

Magnus Ahlbäck, ordförande

Jon Ström, vice ordförande

Jenny Eliasson, kassör

Johan Wetso, sekreterare

Håkan Ahlstrand, ledamot

Här hittar du kontaktinformation.