Ljudvagn Västmanlands Cykelförbund

Uthyrning av ljudvagn

Hyresavgift (per dygn)
Cykelföreningar Övrig verksamhet
Stora ljudet, inklusive bemanning 2 250 kr 3 500 kr
Lilla ljudet, inklusive bemanning 1 300 kr 1 500 kr
Lilla ljudet, vid hämtning 500 kr
Radio, per styck 50 kr
Radiorelä 500 kr
Elverk 250 kr
Transportkostnad (per kilometer)
Transport, per km 3,20 kr

 

Bokning av ljudet görs till vastmanlandscf@scf.se.

För transport med bil och ljudvagn i samband med uthyrning tas en kilometeravgift. Beloppsdelen som överstiger Skatteverkets beloppsgräns täcker drift, underhåll och slitage av släpvagnen, samt transportslitage av övrig utrusning.

Prioritering för uthyrning av VCF’s utrustning görs enligt följande:

  1. Västmanlands Cup deltävlingar
  2. Cykeltävlingar inom distriktet som arrangeras av förening som är medlem i VCF
  3. Cykelmotionslopp inom distriktet som arrangeras av förening som är medlem i VCF
  4. Övriga arrangemang

För att denna prioriteringsordning ska gälla krävs att arrangemanget har planerats i samråd med VCF, och för cykeltävlingar och cykelmotionslopp att de har anmälts i tid i swecyclingonline och sanktionerats. VCF styrelse kan besluta om avsteg från prioriteringsordningen.

Dagsersättning till ljudtekniker är 800 kr/dygn. Denna ersättning tas ej ut i samband med Västmanlands Cup.

Kostnadsersättning för egen bil är skattefri bilersättning (25,00 kr/mil 2023).