Västmanlands Cykelförbund

LVG-träning för barn och ungdomar

Västerås CK kommer i år att starta upp landsvägsträning för barn och ungdomar. För att få till bra träningar och kunna erbjuda fler möjligheten till träning vore det kul om det finns barn och ungdomar från andra klubbar som vill träna med VCK.

De krav vi har ställt för att kunna anmäla sig till LVG-träning är följande:

  • Då landsvägsträning delvis medför träning ute i trafiken ställs ett krav på att man ska vara född 2013 eller tidigare för att få delta. Man behöver också ha en landsvägscykel.

Träningarna kommer att bedrivas på Sätrabanan och på banan i Ramnäs. Det blir också viss träning på lågt trafikerade vägar, beroende på ålder och mognad hos cyklisterna.

Det är Markus Felldin och Åsa Wallinder som kommer att vara huvudtränare för denna grupp.

Om ni har ungdomar som är intresserade önskar vi att ni skickar en ledare, eller en förälder, med på träningarna. Detta för att det ska finnas någon vuxen som ungdomarna känner sig trygga med samt att det är bra med hjälpledare och någon som kanske kan köra bil efter klungan.

Anmäl till Åsa:

  • Namn och ålder på de barn/ungdomar som är intresserade av att vara med, samt vilken klubb de är ifrån.
  • Namn på den ledare eller förälder som är kontaktperson, vad gäller träningar m.m.

Ring eller mejla Åsa om ni har några frågor!

Kontakt:
Åsa Wallinder, Västerås CK
Mobil: 070-650 92 90
Åsa har även Messenger om ni gillar att chatta.