Nationella startnummer

De cyklister som vill delta i Svenska BMX tävlingar måste ha ett startnummer. Grengruppen ansvarar för ett nationellt register av personliga startnummer. Cyklistens hemmaklubb har 10 stycken lånenummer som kan användas under tiden som ett personligt nationellt startnummer ansöks. Ansökan av personliga startnummer görs via cyklistens hemmaklubb till Grengruppen.

Grengruppen samlar in ansökningar, uppdaterar registret samt skickar tillbaka nya personliga startnummer till klubbarna regelbundet under tävlingsåret. Nationell lista publiceras på hemsidan minst en gång på termin.

 Följande riktlinjer gäller för startnummer.

  • Cyklister som har giltig tävlingslicens för innevarande år, kan genom sin hemmaklubb ansöka om ett personligt startnummer.
  • Cyklist som inte längre är aktiv (ingen tävlingslicens) har inte rätt att ha kvar personliga startnummer.
  • Personliga startnummer tilldelas utifrån aktuella lediga nummer.
  • Nya cyklister kan i avvaktan på personlig startnummer, tävla med sin klubbs lånenummer. Kontakta hemmaklubben.