Alla grenar

Nationella startnummer

De cyklister som vill delta i tävlingar måste ha ett startnummer. Klubben tillhandahåller ett tillfälligt startnummer vid de första tävlingarna under tiden som ett nationellt startnummer söks. Denna ansökan görs av klubbarna.

Vi samlar vi upp de ansökningar som inkommit och uppdaterar listan samt skickar tillbaka nya startnummer till klubbarna. Nationell lista publiceras på hemsidan minst en gång på termin.

Ansökan görs som vanligt med mallen bifogad.

  • Blankett för ansökan om startnummer finns under Dokument
  • Aktuell lista för fasta startnummer finns på samma sida

Följande riktlinjer gäller för startnummer.

  • För cyklister som har giltig tävlingslicens för ansökningsåret. Om man inte tävlat under två säsonger blir numret ”ledigt” = dvs. cyklist som under 2 säsonger inte löst licensavgift förlorar sitt fasta startnummer.
  • Om någon cyklist har önskemål om något speciellt nr kan han/hon ansöka om detta. Om fler än en cyklist ansöker om samma nr tilldelas det till den som är äldst. Ansökan bör därför utformas med ett första och ett andrahandsval.
  • Om inga önskemål finns tilldelas cyklisten slumpmässigt ett ledigt nummer.
  • Nya cyklister får, under säsongen, av sin klubb låna ett startnummer.
  • Elitcyklister har ett eget nummersystem och övriga klasser ett annat nummersystem. Samma nummer kan alltså finnas för en Elitcyklist och en annan cyklist.
  • Elitcyklister som har ett aktivt internationellt UCI karriärnummer = International Career Number har företräde till detta nummer framför annan svensk elitcyklist. Finalisterna i SM, Herr elitklass kan tilldelas nr 1-8, efter årets placering, inför nästkommande år för att man ska kunna se vilken placering respektive Herr elitcyklist har i Sverige.