Utbildningar

Svensk cykelsport behöver engagerade personer som vill utbilda sig till tränare, ledare, kommissarie och tävlingsledare, mekaniker, massör med flera. Föreningar kan söka medel ur Projektstöd IF för att deras medlemmar ska kunna delta i en avgiftsbelagd ungdomsledarutbildning. 

Läs mer om utbildningar här