Stadgar

Hallands Cykelförbund

På årsmötet togs beslutet att låta Hallands distriktförbund vara vilande under 2024. Har du frågor eller tankar kring det får du gärna kontakta oss: info@hallandscf.se