Meny

Landslagsuttagningar

Uttagningskriterier

Landslaget Trial

Svenska Cykelförbundets inriktning att ta medaljer på internationella mästerskap är ett huvudmål med landslagsverksamheten. I övrigt gäller nedanstående generella mål med landslagstävlande:

  • Prestera topp 6 (women elite)
  • Prestera topp 10 (men junior)
  • Prestera topp 20 (men elite)
  • Ge cyklister med särskilt god trend på sin utvecklingskurva internationell erfarenhet

Uttagningskriterier / resultat
Resultat som gäller som underlag för uttagning är:

VM, EM och World Cup
Svenska tävlingar
Det anses tungt vägande att cyklisten prioriterar tävlande, såväl nationellt som internationellt.

Övriga uttagningskriterier
Utöver de rent objektiva uttagningskriterierna vägs även följande subjektiva aspekter in:

  • Cyklistens personliga egenskaper t.ex. humör, handlingskraft och social förmåga
  • Cyklistens tävlingsmentalitet t.ex. kämparanda och ”vinnarskalle”
  • Förmåga att organisera och genomföra tävlingsförberedelser
  • Seriositet i sin satsning att bli så bra som möjligt
  • Förmåga att följa de beslut som tas av landslagsledningen

Landslagsprogram

Presenteras löpande för berörda cyklister.

 


Avtal

För deltagande i landslaget krävs att cyklisten undertecknar och efterlever Svenska Cykelförbundets ”avtal för landslagstävlande” som cyklisten får i samband med uttagning till landslagsuppdrag. Samt genomgått antidoping webbutbildning REN VINNARE och sänt certifikat till kansliet (kansli@scf.se).

Ersättningsnivåer kan komma att variera från tillfälle till tillfälle och även från åkare till åkare, det specificeras i personlig inbjudan vid landslagsuppdrag. A-och B-uttagning kan tillämpas och kommer i så fall innebära olika ersättningsnivåer.

Avtal mellan cyklist uttagen till landslagsuppdrag och Svenska Cykelförbundet kan komma att upprättas avseende PR-uppdrag för Svenska Cykelförbundet och/eller dess sponsorer.

Det är möjligt för ej uttagen cyklist, i mån av plats, att delta i mästerskap i egen regi med undantag av VM.

Uttagningar kommer ske löpande och berörda cyklister kommer att få personlig information. Antalet uttagna cyklister kan variera. Cyklister kan utgå eller tillkomma under säsongen.

Vid frågor avseende något av ovanstående kontakta:

Förbundskapten Mats Hult (mats.hult@scf.se).