Alla grenar
Paracykel

Carl Mullally, klassificerare paracykel

Carl ingår i ledarstaben och ansvarar för vår nationella klassificering av cyklister för att
de skall kunna tävla på svenska tävlingar.