Alla grenar
Paracykel

Paracykel siktar framåt med nya projekt och satsningar

Grengrupp paracykel och landslagsverksamheten med paracykel ser ljust på framtiden med att under kommande år sjösätta nya projekt för att behålla aktiva som är igång, rekrytera flera och utveckla verksamheterna.

Följande projekt och satsningar ligger nu i pipelinen:

  • Projekt Ledstjärna – Där vi kommer använda våra profiler i landslag och motion för att locka fler i rörelse.
  • SWE Paracykelweekend – Internationella Paracykeltävlingar en helg i Sverige 2022 och framåt.
  • SWE Paracykelteam 2024 – En satsning med aktiva och ledare mot Paralympics i Paris 2024.
  • SWE Paracykelteam 2028 – En satsning på att rekrytera aktiva och ledare mot Paralympics i Los Angeles 2028.

För att lyckas med att genomföra våra projekt och satsningar kommer vi att sprida information om det på sociala plattformar.

Att vi på så sätt gör det intressant internt inom Svenska Cykelförbundet, Svenska Parasportförbundet, Sveriges Paralympiska Kommitté och RF:s elitidrottsstöd att vi gör de här satsningarna.

Samt att externa organisationer och företag ser att det är intressant att göra resan tillsammans med oss.