Alla grenar

BIKE4PARA

Bike4Para arbetar vi med som ”arbetsnamn” för att utveckla verksamheten med medel och utrustningar till våra depåer, och för att möjliggöra aktiviteter. Det är ett uppstartat projekt som vi kommer att vidare utveckla.

  • Vi kommer aktivt söka samarbetspartners för det här.
  • I samverkan med lokala föreningar och företag genomföra aktiviteter