Alla grenar
Mountainbike

Mountainbike jobbar för grenspecifika riktlinjer

Mountainbikes grengrupper och tävlingsgrupper ser hur många andra idrotter i dialog med sina tillståndsgivare får godkänt att genomföra sina arrangemang då de kunnat påvisa hur de gjort dem smittsäkra. Från Svenska Cykelförbundets håll vill vi nu ge vår input och expertis i denna dialog.

Vi vill agera stöd och ge råd till våra arrangörer och samtidigt ge ut ett bra underlag för exempelvis dialoger gentemot den myndighet och/eller instans som utfärdar ett tillstånd. Det säger Malin Lindgren Henttonen, MTB:s (BMX och Trials) nya tävlingsansvarige.
Vi ser vikten både av att få igång verksamheten för våra tävlingscyklister men också för att få igång breddidrottandet genom motionsloppen. Med väl genomtänkta flöden, avgränsade start- och målområden, samt en rad andra åtgärder anser vi att det finns väldigt goda förutsättningar att bedriva tävlings- och motionsverksamhet på ett smittsäkert sätt, något som vi anser är en viktig fråga för den allmänna folkhälsan, fortsätter Malin.

I frågan om tillstånd finns sedan tidigare Svenska Cykelförbundets Coronaprotokoll nr 2 att använda som stöd för landets arrangörer. MTB: s tävlingsgrupp (MTB’s grengrupper, tävlingsansvarige och förbundskapten) har nu arbetat fram ett ännu mer spetsigt underlag som Stöd åt just MTB arrangörer.

De nya rekommendationerna och riktlinjerna är framtagna med fokus på MTB:s olika discipliner med dess olika utmaningar och möjligheter (dessa är indelade i XCO, XCE, XCM, Enduro och Downhill).

Riktlinjerna är just nu ute på intern remiss på SCF, för att slutligen kunna publiceras här på scf.se senast fredag 26 februari.

Värt att känna till är regeringens nya remiss om ”Ändringar i begränsningsförordningen” som ligger just nu ute hos en mängd instanser, bland annat Riksidrottsförbundet (inkl. SCF), Skidförbundet och Friidrottsförbundet. Med anledning av detta så kommer de nya MTB-riktlinjerna kunna/behöva justeras och uppdateras i takt med att nya riktlinjer och lagar träder i kraft.

Bilden: XCO-SM 2020 Starten Herrar Elit. Foto: mountainbikesm.se