Alla grenar

Grengruppsnytt 2018-11-14

Hej MTB Sverige!

Den 8 december har grengruppen ett möte där vi kommer att diskutera de förslag och önskemål som kommit in till gruppen under det gångna året. Ambitionen är att diskutera och dissekera förslagen och återkomma med en tänkbar förändring i de fall vi tror det är möjligt. Vi kommer presentera grengruppens förslag senast tre veckor efter vårt möte, och därefter vara öppna för feedback och ytterligare aspekter som vi kanske inte tagit hänsyn till i det presenterade förslaget i ytterligare två veckor. Därefter avser vi att klubba igenom de förslag som presenterats, med eventuella justeringar som vi fått in. Alltså:

14 november – Information om grengruppsmötet utlyses med lista på inkomna punkter att diskutera

 • Fasta nummerlappar
 • P/F 10-12
 • P/F 9-10 P/F 11-12?
 • Klassindelning – Större utredning ska ha inletts för samtliga grenar
 • Banor – Hur ska vi tackla svårigheter på banorna med olika klasser och nivåer?
 • Tävlingsprogram – undvika kollisioner
 • Sanktion – Hur går tillvägagångsättet till?
 • Enklare hantering för att tävla – licens, förening, med mera som försvårar
  Swecup sammanställning – hur och av vem?
 • SM startlistor – När sätter vi deadline för startordningen?
 • Även motionslopp behöver lägga in sina lopp i swecyclingonline
 • Masterklasser – Ska vi tillsätta 5-års intervall, med start från 35? Tydligen ska cross göra detta.
 • Ungdomsklasser SM Marathon
 • Ungdomsdispenser
 • Nybörjarklasser
 • SWECUP – Poängräkning, seedning, för Borlänge samt totalt. Även ungdomar och masterklasser.

2 december – Deadline för inkomna förslag samt synpunkter/input på ovan punkter

8 december – Grengruppsmötet genomförs

30 december – Rapport från mötet med förslag på förändringar presenteras

15 januari – Deadline för att inkomma med synpunkter/feedback på grengruppens förslag

20 januari – Genomförda förändringar presenteras

Alla förslag och synpunkter mailas in till: mountainbike@scf.se

//grengrupp MTB