Mountainbike

Förslag från grengrupp MTB XCO

God fortsättning!

Grengrupp MTB XCO genomförde ett internt och externt möte lördagen den 8/12 i Göteborg. Nedan finns en sammanfattning på de svar som grengruppen har kommit fram till på respektive punkt.

Fram till den 15 januari vill vi ha in era synpunkter innan vi kommer att gå vidare med implementeringen av dessa förslag.

Mvh,

Grengrupp MTB XCO
mountainbike@scf.se 


Fasta nummerlappar

Grengruppen och arrangörerna på arrangörskonferensen ställer sig positiva till fasta nummerlappar. En utredning har påbörjats och kommer att fortsätta inför 2020. Utmaningarna är främst praktikaliteter så som kostnadstäckning, adminstrativa lösningar etcetera. 

P/F 10-12 = P/F 9-10, P/F 11-12?

Grengruppen har ett förslag baserat på de mail och synpunkter som kommit in till grengruppen. Läs mer här

Klassindelning – större utredning ska ha inletts för samtliga grenar

Utredning ligger hos lvg i skrivande stund. Vi räknar med att frågan blir aktuell inför 2020.

Banor – hur ska vi tackla svårigheter på banorna med olika klasser och nivåer?

o Grengruppen har försökt komma med ett skarpt förslag baserat på de mail och synpunkter som kommit in. Dock har det varit svårt att komma fram till en enad syn på hanteringen, även inifrån grengruppen. Därför har vi valt att trycka på 3 ledord i hanteringen utav banor – Glädje, säkerhet och utveckling. Dessutom inför vi ”MTB hinderprotokoll” för de tillfällen då åkare eller kommissarier upplever att ett hinder är felbyggt eller farligt. Läs mer här. Nästa steg i frågan kring banor är att vi kommer bjuda in till diskussion om detta under grengruppsträffen vid XCO SM. Där vill vi höra era synpunkter kring detta för att komma framåt i frågan.

Tävlingsprogram – undvika kollissioner

Arbetet med att säkerställa att kollisioner undviks har påbörjats internt i grengruppen. Dessutom har en koordinering inom ”Nordic Cycling” påbörjats. ”Nordic Cycling” är ett nytt samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna. Vi uppmanar arrangörer till större framförhållning när det gäller att lägga in sina lopp i swecyclingonline, gärna två år framåt.

Sanktion – hur går tillvägagångsättet till?

Intern grengruppsfråga.

Enklare hantering för att tävla – licens, förening, med mera som försvårar

Ett förslag på enklare hantering kommer att presenteras under Q1 2019. Under arrangörskonferensen kom ett förslag om att erbjuda färdiga ”startpaket” som inkluderar licens, UCI-ID, transponder, ev startnummer etc. Fortsatt utredning inom grengruppen och SCF sker för att förenkla tävlande.

Swecup sammanställning – hur och av vem?

Pga att swecyclingonline inte kunnat göra automatiska sammanställningar av våra cuper har detta gjorts manuellt, vilket är tidskrävande och dessutom ställer krav både på arrangörer och scf-personal. I dagsläget tittar man på hur Danmark jobbar. Styrelserepresentanter och GS har besökt Danmark för att titta på deras system och vi väntar nu besök i Sverige för att de ska komma och kolla på hur det fungerar för oss idag och vad vi har för krav. Tillsvidare anser vi att det är respektive arrangör som sammanställer SWE Cup, ungdomscup samt mastercup efter sin tävling. Detta behöver ändå göras för att kunna dela ut eventuella ledartröjor på plats.

SM startlistor  – när sätter vi deadline för startordningen?

SWE Cup arrangörerna på plats bestämde att man vill ha sista anmälningsdag för SWE Cup söndag veckan före tävling kl 23.59 för att sedan göra seedning efter tisdagen då UCI uppdaterat rankingen. För SM gäller sista anmälningsdagen tisdagen 14 dagar före första tävlingsdagen. Vi anser att detta datum är lämpligt för att sätta deadline för startordningen. Observera att startlistor kan komma att publiceras senare.

Även motionslopp behöver lägga in sina lopp i swecyclingonline

Vi vill påminna samtliga arrangörer att lägga in sina lopp i swecyclingonline. Detta är det enda sättet att säkerställa att loppet har sanktion, vilket gör att åkarna är försäkrade genom sina licenser eller genom den försäkring som SCF tillhandahåller för motionsklasserna.

Masterklasser –  ska vi tillsätta 5-års intervall, med start från 35?

Detta diskuterades under arrangörsmötet men det beslöts att vi väljer att titta vidare på detta under 2019 för att eventuellt lyfta frågan igen inför 2020.

Ungdomsklasser SM Marathon

Mötet var eniga om att inte införa detta under 2019.

Ungdomsdispenser

Mötet var eniga om att inte ge några dispenser till ungdomar under 16 år.

Nybörjarklasser

Läs om ett nytt förslag kring hanteringen av nybörjarklasser.

SWE Cup – poängräkning, seedning, för etapplopp samt totalt. Även ungdomar och masterklasser.

Nytt sätt att räkna poäng. Dessutom har det fattats beslut på att införa lika prispengar i SWE Cup totalen. Mer info på SCF hemsida inom kort.