Grengrupp Landsväg

 

Gäller din fråga utveckling av grenen landsväg kan du kontakta grengruppen landsväg, landsvag@scf.se. Har du däremot en allmän fråga till SCF kansli finns kontaktuppgifter här.

Grengrupp landsväg och några ansvarsområden:
Uppdaterad 2020-05-12

Lucas Persson, ordförande och sammankallande, dispensansökningar.
Alexander Wetterhall, ledamot
Fredrik Lindström: SWE Cup, hanterar inkorgen (landsvag@scf.se).
Kristoffer Nennestam, regelansvarig.
Catarina Andersson, adjungerad styrelserepresentant, ungdomsansvarig.