Meny
Förbundet

Viktig diskussion med ministrar om hotade motions- och tävlingslopp

Trafikverket införde den 1 januari ett nytt arbetssätt och nya kostsamma regler för alla arrangörer av cykellopp. Det hotar nu motions- och tävlingslopp på statliga vägar. Riksidrottsförbundets och Svenska Cykelförbundets ordförande har träffat infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) och socialminister Jakob Forssmed (KD) för att diskutera de stora utmaningarna.

Den 1 januari i år införde Trafikverket det justerade arbetssätt som bland annat innebär att alla kostnader för att genomföra åtgärder på vägarna, såsom skyltning, i samband med evenemanget ska belasta arrangören. Skulle detta införas rakt av skulle det i förlängningen innebära att de flesta cykellopp på statliga vägar helt enkelt försvinner. Det är ett extremt skarpt läge för svensk cykelsport.

Svenska Cykelförbundet har tillsammans med Riksidrottsförbundet, Bilsportförbundet, Friidrottsförbundet, Motorsportförbundet, Orienteringsförbundet och Triathlonförbundet kritiserat införandet av det nya regelverket. Detta eftersom det innebär stora kostnader för ideella allmännyttiga föreningar vilket i förlängningen kommer att leda till betydligt färre motions- och tävlingslopp på statliga vägar.

”Jag är mycket bekymrad över den situation vi står inför. Vissa av våra medlemmar pratar redan om 2023 som ett förlorat år. Det är så pass osäkra förutsättningar att arrangörer av motions- och tävlingslopp inte vågar eller kan genomföra sina evenemang. De har inte de ekonomiska muskler som krävs för att kunna hantera kostnaderna som Trafikverket nu vill lämpa över. Färre lopp är ett hårt slag mot individen, mot föreningen och mot folkhälsan”, säger Björn Eriksson som är ordförande Riksidrottsförbundet.

Björn Eriksson och Cykelförbundets ordförande Stefhan Klang träffade den 18 januari infrastrukturminister Andreas Carlson och socialminister Jakob Forssmed för att diskutera utmaningarna som idrottsrörelsen står inför kopplat till de förändrade förutsättningarna på statliga vägar. Så här sammanfattar Björn Eriksson mötet:

”Det var ett givande samtal med statsråden Carlson och Forssmed. Jag upplever att det finns en förståelse för att vi inte kan ha en ordning där det offentliga sätter krokben för idrottsrörelsen och folkhälsan. En utredning är sedan tidigare tillsatt i frågan och den ska redovisas i mars. Låt oss invänta resultatet av den utredningen och inte slösa våra respektive resurser på att införa en tågordning som kanske kommer att rivas upp snart igen. Det som är viktigast i det här läget är att vi får till en lösning som gör det möjligt för arrangörer från Ystad till Haparanda att även i framtiden kunna genomföra sina lopp”, säger Björn Eriksson.

Text: RF och SCF
Arkivbild: SCF