Meny
Förbundet

Välbesökt infomöte om återstarts-stöd och förändringar inför 2023

Det var glädjande många föreningar som var representerade på onsdagens informationsmöte om återstartsmedel, avgiftsmodell för motionslopp och tillståndsutmaningar inför 2023.

Svenska Cykelförbundets generalsekreterare, Leif Karlsson, informerade om att det fortfarande finns mycket återstartspengar att söka för föreningar samt att det kommer att införas en fjärde sökbar punkt som rör kostnader i samband med övergång till ny webbplattform RF:s Episerver på IdrottOnline avslutas.

Mycket mera om detta kommer att presenteras nästa vecka, men titta redan nu på det som är sökbart NU om Din förening har någon ung cyklist som vill åka på en utvecklande tävling eller det inte är läge att beställa ett SWE Cycling for Kids-paket!

SWE Cycling for Kids-paketen beställer ni HÄR och de är gratis. Dessutom kan man få ett extra stöd på 6000 kronor när man arrangerar en aktivitet. I den del av cykelsäsongen där det finns härliga tävlingar vill vi också påminna er föreningar om att söka återstartsstöd på 5000/10000 kronor till en inspirerande tränings- eller tävlingsaktivitet. Kolla in alla sökbara återstartsstöd här!

Sedan presenterade SCF:s key account manager, Fredrik Kessiakoff, den nya frivilliga avgiftsmodellen för motionslopp med bakgrund, syfte och möjligheter. Även här kommer återstartsmedel att kunna nyttjas.

Sammanfattande förändringar

  • Motionslicens införs. Helårsförsäkring med avdragen deltagaravgift för arrangörer
  • E-cyclinglicens. Ger rätt att köra SWE Cup och alla andra E-cyclingtävlingar som SCF arrangerar
  • Uppdaterad engångslicens.
  • SWE Cycling Club ersätts av SWE Cycling Community.

De över 60 infomötesdeltagarna ställde frågor i en chat. Vissa av dem hann vi besvara direkt men ALLA frågor och svar kommer att presenteras under nästa vecka.

Leif Karlsson berättade dessutom i stora drag om de stora tillståndsutmaningarna inför 2023. Där kommer vi bjuda in till separata möten med representanter från Länsstyrelse och Trafikverket för att låta dessa berätta om nya regler i tillståndsprocessen och även ge chansen till arrangörer att ställa frågor kring detta.

Vi jobbar även aktivt med att hantera dessa utmaningar på en högre, politisk nivå.

Preliminärt är det klart att det blir ett informationsmöte 31 augusti angående tillstånd för landsvägslopp på statliga vägar. Vi kommer efter ett positivt gensvar i onsdags att nyttja morgontiden 08.00, hålla mötena effektiva och i möjligaste mån kunna avsluta dem 09.00.

Vi återkommer till detaljer kring detta viktiga infomöte. Men håll koll här på SCF.se redan nästa vecka då det blir mycket mer detaljerad information om onsdagens möte plus ALLA frågor och svar. Och så ska ni vara välkomna till nästa infomöte!