Alla grenar
Förbundet

Vad säger de nya restriktionerna från och med 1 juni?

Om regeringen anser att smittläget tillåter, blir det en del lättnader kring cykelarrangemang som betraktas som offentlig tillställning med start 1/6. Men vilka? Här kommer en enklare sammanfattning.

Nationella cykelarrangemang kan återupptas! Detta innebär att barn, ungdomar, seniorer och mastercyklister får delta i motionslopp och tävlingslopp igen.

För cykelarrangemang gäller:
Antalet cyklister i start, på tävlingsområdet samt i målområdet räknas gemensamt, och får uppnå ett maxantal på 150 personer.
Domare, funktionärer eller säkerhetspersonal räknas inte.
Nya startade kan, enligt Riksidrottsförbundet, fyllas på under dagen, så länge maxantalet på 150 cyklister inte överskrids. 

För att få arrangera en offentlig tillställning behöver tre punkter följas:

  1. Cyklisterna delas upp i mindre startgrupper.
  2. Start/målområdet ska var tydligt avgränsat.
  3. Endast cyklister och funktionärer får befinna sig i start/målområdet.

Arrangören behöver även:

  1. Informera cyklisterna om hur smittspridning kan undvikas.
  2. Erbjuda handtvätt eller handdesinfektion.
  3. Se till att funktionärer får information om hygienåtgärder för att undvika smittspridning.
  4. Dokumentera smittskyddsåtgärder.
  5. Följa upp smittskyddsåtgärder.
  6. Hålla sig uppdaterad från Folkhälsomyndigheten och från regional smittskyddsläkare.

Publik:
Inomhus blir det tillåtet med 50 personer i publiken på anvisade platser.
Utomhus blir det tillåtet med 500 personer i publiken på anvisade platser.
Cyklister, Kommissarier, funktionärer och säkerhetspersonal räknas inte in i detta antal.
På arenor utan anvisade sittplatser tillåts 8 personer i publiken inomhus och 100 personer i publiken utomhus.
Publiksällskap (max 4 personer) måste hålla 1 meters avstånd till övriga sällskap.

Beslut från Länsstyrelsen och regionala avvikelser gäller.

RF:s infosida om corona och idrott