Meny

Ungdomsledarutbildning i cykel mot barn och ungdomar

Utbildningen skall ge en god bas att stå på inför kommande ledaruppdrag i din förening. Cykling är en mångfasetterad idrott för gemenskap, motion, träning och tävling. Ungdomsledarutbildningen går igenom de grundläggande kunskaperna för ledarskap och träning i cykling med fokus på ungdomar

Mål och Syfte

Ungdomsledarutbildningen tillämpar den senaste forskningen inom ledarskap och träning och anpassar den mot cykel.

  • Målsättningen är att du, oavsett cykeldisciplin, skall bli bekant med och kunna tillämpa grundläggande ledarskap och träningsfaktorer för en hållbar, trygg, rolig och utmanande cykelledarroll i din förening.
  • Syftet är att utbildningen skall stimulera till ett tryggt och hållbart ledarskap. Utbildningen skall ge dig som ledare verktyg för att kunna motivera, anpassa och utveckla dina adepter där du skall känna dig trygg med att skapa och leda olika träningspass inom cykel utifrån grundläggande fysiologi, barn och ungdomars utveckling och ledarskap.
  • Utbildningen tar sin utgångspunkt både i olika teorier och modeller samt deltagarnas egna erfarenheter. Den ska ge konkreta handfasta verktyg att använda praktiskt på hemmaplan efter kursens slut.

Innehåll

Kursen behandlar utifrån teman i litteraturen kring idrottens ledarskap och träning. Ledarskap behandlar glädje, motivation och tillsammans med pedagogiska och lärande verktyg försöker vi ge handfasta tips för att skapa bra miljöer för idrottande ungdomar i cykel.

Delmomentet träning behandlar barn- och ungdomars utveckling, träningens grunder och principer samt olika träningsmetoder och planering. Vi kommer diskutera och problematisera grundläggande cykelegenskaper anpassade till olika åldrar och färdigheter och träningar utifrån ett progressions och planeringsperspektiv.

Ytterligare kommer vi diskutera utveckling kring puberteten, talangbegreppet och sjukvård kopplat till cykel.

Kursen börjar med att läsa in sig på litteraturen med stöd av instuderingsfrågor. (Ca 2 dagar)

Helgen ses vi fysiskt lördag och söndag och börjar med ledarskap, åldersutveckling och genomgång av övningar i fällt. Efter lunch på lördag eftermiddag genomför vi en rad praktiska moment som kommer vara med mountainbike som grund men kommer vara gällande för övriga cykeldiscipliner. Det kommer bland annat handla om cykelövningar, cykellekar, ledarskap i fällt och hur vi utnyttjar terrängen på bästa sätt. Söndagen kommer summera upp lördagens övningar, träning i puberteten, talangutmaningar och tillämpad träningsplanering för olika åldrar. Helgen avslutas med summering och genomgång av teoretiskt prov (hemtenta). (2 dagar)

Kursen avslutas med en digital hemtenta. (Ca totalt 1 dag)

Detaljerad information kommer skickas ut efter anmälan.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig mot nya och redan aktiva ledare och tränare i cykelföreningar som vill få en stabil bas att bygga sitt ledarskap med inriktning barn och ungdomar. Utgångspunkterna är riktat mot samtliga discipliner men mountainbike och landsväg kommer ligga som grund. Åldersgräns för kursdeltagande är 16 år.

Omfattning

Utbildningen omfattar cirka 5 dagars heltidsstudier.

  • De första två dagarna bedrivs som hemstudier där du förväntas läsa igenom vissa delar av kurslitteraturen med stöd av instuderingsfrågor.
  • Helgen genomförs fysisk träff på kursorten (från kl 10:00) till söndag (till klockan 15:00). Vi kommer genomföra ett praktiskt cykelmoment på lördag eftermiddag med grus och terrängunderlag. Kläder efter väder.
  • Till sist genomförs en examination (hemtenta) som görs på hemmaplan

Detaljerad information kommer skickas ut efter anmälan.

Guided Heroes
Guided Heroes ansvarar (efter ett avtal med SCF) kring denna ungdomsledarutbildning inom cykel. Detta är första gången på flera år SCF tillser det finns en ungdomsledarutbildning i syfte att lyfta ledarskaps kompetens ute bland föreningarnas ledare.

Guided Heroes genomför även träningskonsultation genom interaktiva träningsverktyg efter individuell målsättning med en personlig coach. Läs mer på www.guidedheroes.se

Anpassning mot Covid-19
Vi följer FHMs standard-råd och regler kring social distansering, hygien, avstånd och hälsa. Vid minsta förkylningssymptom, riskgrupp eller annat skall du stanna hemma. Vi följer utvecklingen löpande och ändringar kan komma att genomföras.

Litteratur

Litteratur till utbildningen ingår i kursavgiften och beställs av Cykelförbundet som sänder hem denna cirka tre veckor innan kursstart. Vid sen avanmälan eller förhinder att gå utbildningen står klubben för kostnaden för retur av kurslitteraturen.

  • Idrottens ledarskap, SISU Idrottsböcker, 2018
  • Idrottens träning, SISU Idrottsböcker, 2018
  • Cykelträning- träningslära för landsväg och mtb, 2a upplagan, Fredrik Ericsson, SISU Idrottsböcker, 2019

Utbildningsansvariga
Fredrik Edin och David Windisch
Guided Heroes
http://www.guidedheroes.se/